165 نتيجه يافت شد  (0.00 ثانیه)
1
... حکما ... اغلب حکما منکر تجرد خیال اند. مشائیان قوه خیال را جسمانی می‌دانند ... رأی با رد تجرد خیال متناقض است، زیرا تا قوه خیال دارای تجرد برزخی نباشد ... می‌شود. همچنین با اثبات تجرد قوه خیال، احوال قبر و ثواب و ...
2
... نفس، استدلال بر تجرد نفس است که به عنوان ... مبتنی بر تجرد قوه خیال است. این قوه که یک قوه حیوانی ... است در حیوانات و انسان وجود دارد و اثبات تجرد ... شود. ... دلایل حکما بر تجرد نفس ... دلایل بسیاری از ... موجودات -که جوهر مجرد باشند- را نیز شامل ...
3
... حضور معلول نزد علت .» 3. تجرد نفوس نباتی، حیوانی و انسانی ... حق و مذهب قدماست.» 5. تجرد قوه خیالی را برخلاف صدر المتالهین نفی ... الرئیس و لا انها تصیر مجردة کما قاله الاستاد (ای الصدرا ... اینکه با پذیرش مبنای صدرایی تجرد قوه خیالی را انکار می‌کند. اشکالات ...
4
... موجود حقیقی را از موجودات خیالی و توهمی تمیز دهد. مثلاً ... و وجود آنان توهمی و خیالی است. از سوی دیگر انسان ... ، واجب و ممکن، مادی و مجرد، این مفاهیم اصطلاحا معقولات ثانیه ... عاقل و معقول 3. اثبات تجرد قوه خیال 4. مسأله وجود ذهنی 5 ...
5
... نماید. باب دوم، به تجرد برزخی قوه خیال اختصاص دارد که با چهار ... است، بلکه قوه خیال، از این عالم طبیعی مجرد است و در ... برهانی برای تجرد خیال نیاورده است، بلکه اصرار بر مادی بودن قوه خیال نموده ... است، اگر چه در نهایت امر، تجرد خیال را ...
6
... به جرم دماغی نیستند. در قوه خیالی نیز نمی‌توان آن‌ها ... عبارت است ازنفوسی که چون بالقوه‌اند ، مستکفی به ذات خود ... قسم از نفوس از مرتبه خیال نیز تجرد یابند، در زمره عقول ... بدن عنصری تجرد یابد، قوه خیال را همراه دارد و لازمه این قوه خیالیه پیدایش ...
7
... ارسطو اصطلاح فنطاسیا را برای قوه خیال به کاربرده و گاه، در ... در حس مشترک را قوه‌ای به نام خیال حفظ می‌کند ... را قائم به نفس و مجرد دانسته است که بدن ... تمایز میان حس مشترک و خیال چندان ارزش فلسفی ندارد ... و تنها مسئله مهم اثبات قوه خیال و تجرد آن است که بسیاری ...
8
... نفس ناطقه ، روح ، عقل ، قوه عاقله ، قوه ممیزه ، روان، جان ، دل، جام ... ماده باشد. قوه خیال و صور آن، دارای تجرد برزخی‌اند. ... قوه متخیله می‌شود. قوه متخیله، از شئون نفس است و تجرد ... ناطقه است، مقام، فوق تجرد است؛ یعنی او را مقام ...
9
... قوۀ خیال که مافوق حس است، همان صورت حسی را با تجرید بیشتری ... مرتبۀ دوم، صورت خیالی ، از شرط اول مجرد می‌شود. در مرتبۀ ... ‌شود. به همین ترتیب، مواجهۀ قوۀ خیال با صورت حسی، علت معدّ ... ‌ای بالاتر و متناسب با قوۀ خیال ابداع و ایجاد کند. ولی ...
10
... (تعقل) یا تخیل (با قوه خیال) و شوق و اراده، به ... . البته در افعال فاعل‌های مجرد (خداوند و عقول)، شوق ... ‌شود و ناشی از ... |قوه متخیله ... (قوه خیال) است و در انسان ... انتهای حرکت (غایت قوه محرکه) نباشد و خیال، غایتی غیر از ... لذت در ابتدا در قوهٔ خیال تصور می‌شود و ...
165 نتيجه يافت شد  (0.00 ثانیه)
جعبه ابزار