1043 نتيجه يافت شد  (0.13 ثانیه)
1
... الباقی ... در لغت به معنای بقا مقابل فنا است. ... مصادیق ... متکلمان در اثبات وصف بقا برای خداوند، بر واجب الوجود ... . ... از انصاری ... انصاری بقا را لازمه قدیم بودن ذات ... 2) ابوهذیل معتقد است: البقاءُ غَیر الباقی و الفناءُ غَیر ...
2
... نظیر میمون، در جریان تنازع بقا و انتخاب طبیعی توجیه و ... تغییرات اختصاصی است. 3 ـ تنازع بقا: به طور کلی، تعداد موجودات ... محصول تغییرات اتفاقی و تنازع بقا دانسته است؛ بنابراین، حتّی حس ... محصول تغییرات اتفاقی و تنازع بقا باشد؛ خامساً، در ارزش گذاری ...
3
... یحصل الامتثال فلابد من بقاء التکلیف حال الشک ایضاً ... فی الاشیاء التی مقتضاها البقاء لولا طروّ المانع. محقق ... وجود بردارنده، دارای اقتضای بقا باشد. شیخ انصاری نیز، ... هو ان الاعتماد فی البقاء عند المشهور علی الوجه ... ناگزیرند در حکم به بقا، به اصل و دلیل دیگری ...
4
... برای خدا ... صفت ابدیت و بقا در خداوند متعال به دو ... کعبی و پیروانش معتقدند بقاء صفتی است که ترجیح وجود ... باقی است. 2. صفت بقا، به بقا دیگری باقی است. 3. صفت ... . ... عین ذات خداوند دانستن صفت بقا ... بیشتر عالمان معتزلی و ...
5
... عقیده آنان را «معنای ضعیف بقاء انسان» نامید. از جمله، ... خوبی برخوردار باشند. ... معنای قوی بقاء انسان ... آنچه محور اصلی بحث ... سامان می‌رسد. این نحوه بقاء به نظریه «تناسخ» (Reincarnation) ... نظریه را می‌توان نظریه «بقاء روحی، جسمی» نامید. (Psychophysical) ...
6
... نشود نمی‌توان دلیلی بر بقاء موجودی که وجودش ثابت ... . ... مهمترین مقدمه در اثبات بقاء نفس ... بر همین اساس ... البته مهمترین مقدمه در اثبات بقاء نفس، استدلال بر تجرد ... از فاسد شدن، فعلیت بقاء نیز دارد؛ زیرا شیئی ... نفس است، می‌توانند دلایل بقاء نفس باشند. ابن سینا ...
7
... متولد شده است. ... تنازع بقاء ... اما در قرن نوزدهم ... این تلاش را اصل تنازع بقاء نامید. ... انتخاب اصلح ... محیطی؛ 2. اصل تنازع بقاء کوشش مستمر جانداران برای ادامه ... بقای اصلح در میدان تنازع بقاء انتخاب طبیعی؛ 4. ... می‌شوند تنازع بقاء است زیرا تنازع بقاء و انتخاب اصلح ...
8
... را مشخص نمی‌کند ... نیازمندی بقاء معلول به علت ... قاعده ... خودشان به شواهدی از بقاء معلولات پس از زوال ... که متکلمین بعنوان شاهد بر بقاء معلول بعد از نابودی ... های نامبرده می‌باشند. ... بقاء معلول ممکن‌الوجود به علت ... با نابودی خودش هم امکان بقاء نخواهد داشت. همچنین وجود ...
9
... زبان شبه قاره، متخلص به بقا می‌باشد. ... بیوگرافی بَقایِ ... سهارنپور اقامت کردند و محمد بقا در 1037 در همانجابه دنیا ... زیب) شد. ... گرایش بقا به طریقت نقشبندیه ... بقا به طریقت نقشبندیه گرایش ... است. ... وفات بَقایِ سَهارَنپوری ... بقا در سالهای آخر عمر از ...
10
... ) باقریه (شیعه) باقی به بقا باقی لذاته باقی باور ... از معتزله بغی معاویه بقا بقای اجسام طبیعی بقای ... حامل وحی الهی حب بقاء ابدی حب بقاء حب بقای جاودانه ... انواع حدوث بدن حدوث بقا حدوث تدریجی حدوث جزء ...
1043 نتيجه يافت شد  (0.13 ثانیه)
جعبه ابزار