23 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
1
... از آفریدگان ششگانه (گاهی هفتگانه) اورمزد (= اَهُورَمَزْدا) است. ... چگونگی آفرینش ... . بنابر اسطوره خلقت زردشتی، اورمزد کیومرث را در مدت 70 ... 12ساله عالم انجام پذیرفت. نخست اورمزد از روشنی بی‌آغاز (= ازلی ... درآمدند. نخست به خدایی اورمزد معترف شدند، اما بر اثر ...
2
... (تفضلی اظهار می‌دارد: «آفریدگار اورمزد، این آفریدگان و امشاسپندان و ... سرزمین‌های ایران که منِ اورمزد بیافریدم، به جادوگری بتازند. چنانکه ... و همه آفرینش، که منِ اورمزد آفریدم، تباه کنند. ای زرتشت ...
3
... گیتی (آفریده مرئی و محسوس) اورمزد است. در کتاب روایات پهلوی ... آمده است که اورمزد آفریدگان خویش را از «روشنی ... یا فِرَوَهْرها (ارواح مقدسِ درگذشتگان) اورمزد را در جهان «مینویی» (جهان ...
4
... می‌آیند. نبرد نهایی نیروهای اورمزدی با قدرت‌های اهریمنی، که ... از میان می‌برد و اورمزد خود اهریمن را شکست می ... پاک می‌شوند و سرانجام اورمزد مهربان همه کافران را که ...
5
... تقسیم کرده است 1) آفرینش اورمزد و دشمنی اهریمن. 2) چگونگی ... نخستین فصل است درباره چگونگی اورمزد و اهریمن و جدالشان با ...
6
... ‌ها با ستایش و تمجید اورمزد همراه است و از اصول ... عبودیّت و بندگی خود به اورمزد، دعای خود را پایان می ...
7
... ‌ها با ستایش و تمجید اورمزد همراه است و از اصول ... عبودیّت و بندگی خود به اورمزد، دعای خود را پایان می ...
8
... ‌ها با ستایش و تمجید اورمزد همراه است و از اصول ... عبودیّت و بندگی خود به اورمزد، دعای خود را پایان می ...
9
... پیروزمند آتش‌هاست. به نام اورمزد این آتش را به یاری ... است که مومنان با همکاری اورمزد و پسرش آتش بدان می ...
10
... . آورده‌اند که نخستین آموزه اورمزد به مشی و مشیانه (اولین ... و دانسته‌ها را از اورمزد یا از یکی از ایزدان ...
23 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
جعبه ابزار