665 نتيجه يافت شد  (0.11 ثانیه)
1
... یاقوت ... آنگاه با مرداویج که اهواز را تصرف کرده بود، صلح ... خود در خوزستان بازگردند، روانه اهواز کرد. اما دیلمیان به سلطان ... چیرگی یافت و عزم تسخیر اهواز کرد. ابونصر به مقابله رفت ... و ابوطاهر، پسران عضدالدوله، در اهواز و بصره، خطبه به ...
2
... زمره علمای اهواز قرار گرفته‌اند. ... معرفی اجمالی اهواز ... اهواز از ... بن سعید، خاندان مهزیار اهوازی و خاندان عبدالله نجاشی ... حسین بن سعید اهوازی ... «حسین بن سعید اهوازی» (متوفی حدود ... مهزیار ... «ابراهیم بن مهزیار اهوازی» (متوفی بعد از 260ق ...
3
... /908-932م) داد و حکومت اهواز ـ جز شوش و جندیشاپور ... قصد مخالفت با خلیفه به اهواز رفته بود، لشکر ... مرداویج که لشکری به اهواز فرستاده بود، فرمانروایی آن ... مرداویج، آن دو به اهواز روانه شدند. در اَرَّجان ... شد. ابوعبدالله بریدی در اهواز بود. در آن وقت ...
4
... سوی دشمن برای محافظت از اهواز بود. همچنین به ایجاد ... پرداخت که در روند مقاومت اهواز نتایج ثمربخشی داشت. چمران ... دوستانش، حاضر به ترک اهواز و ستاد جنگ ‌های ... العاده شورای عالی دفاع در اهواز با حضور مرحوم آیت ... مقاومت، نه تنها مردم اهواز و خوزستان بلکه امت ...
5
... خاندان، خاندان ایرانیِ ضمان‌دار اهواز (خوزستان) در قرن چهارم ... بیست هزار دینار امور تمام اهواز، جز شوش و جندیشاپور، ... حمله مرداویج، امیر زیاری به اهواز، ابوعبدالله بریدی نزد یاقوت، ... عسکر مُکَرّم (از روستاهای اهواز) مستقر شدند. معزالدوله از ...
6
... در همان محل به حکومت اهواز و دریافت باج و ... . ازرقیان (خوارج) هم به اهواز نزدیک شدند. مهلب به خالد ... برگشت. مهلب هم در اهواز ماند. عبدالرحمن هم راه ری ... لشکرگاه خارج شدند و در اهواز اجتماع کردند. خالد بن ... ترک کرده بودند، به اهواز بازگشتند. حجاج هم فرمان ...
7
... جایز ندانستند و به سوی اهواز عزیمت کردند. ... فعالیت نافع ... بنابراین بسیاری از آنان به اهواز مهاجرت کردند. اما عقاید سخت ... کردند. ... افزایش قدرت نافع در اهواز ... بعد از این‌که نافع ... چاپ بیروت. (۲۰) یولیوس و لهاوزن، الخوارج والشیعه، ترجمه عبدالرحمان بدوی ...
8
... حلاجی اشتغال داشت و در اهواز (خوزستان) و تستر به ... قرامطه و باطنیه در اهواز و خراسان و تأثر از ... افشا کرد، حلاج از اهواز گریخت. ... شهرت وی در ... سالهای 298ـ 301 در حوالی اهواز رخ داده است. اما ... تصنیف او را در خوزستان (اهواز)، خراسان، بغداد و فارس ...
9
... الحسین احمدبن بویة دیلمی. در اهواز متولد شد، لیکن دیلمی ... در قلعه مهدی، و سپس اهواز و رامهرمز دربند بود؛ اما ... را در بغداد نهاد. حاکم اهواز، بختکین آزادرویه، با بختیار بشایستگی ... فرستاد تا جماعتی را از اهواز به واسط گسیل دارد. ...
10
... معزالدوله را برای پس گرفتن اهواز همراه ابوعبداللّه، به آن ... پیروزی، ابن‌رائق حکومت اهواز را به او واگذارد. ... شکست خورد و به اهواز بازگشت و گروهی از ... پیوست و بدین ترتیب اهواز در اختیار معزالدوله قرار ... طیّاب را برای پس گرفتن اهواز به یاری بجکم فرستاد. ...
665 نتيجه يافت شد  (0.11 ثانیه)
جعبه ابزار