508 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
1
... مؤلف صاحب کتابی به نام « المنتظم » است که به عنوان منبعی ... نکته‌های تواریخ، مسمای به « المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم ... را گزینش کردم». ... خلاصه المنتظم ... کتاب اگرچه خلاصه «المنتظم» است؛ اما ابن ... رویدادهایی که ابن جوزی در المنتظم آورده است، به رغم ...
2
... ناصر بغدادی سپرد خود در المنتظم می‌نویسد: که ابوالفضل ... جوزی در مشیخه و وفیات المنتظم در باب مشایخ ... کرده است. وی در المنتظم، به ویژه در وفیات ... نمی‌خوریم، حتی در المنتظم، بزرگترین تالیف تاریخی او ... آثار بازمانده ابن جوزی المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم ...
3
... و واعظ حنبلی بغدادی، در المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم ... جوزی بعداً خلاصه‌ای از المنتظم با عنوان شُذور العقود فی ... در چهار مجلد در ذیل المنتظم نوشت و حوادث 575 تا ... (متوفی 694) هم ذیلی بر المنتظم نوشت. ... ذیل ابن قادسی ... ابن ...
4
... در «تاریخ»، ابن‌جوزی در «المنتظم» ابن‌منظور در «مختصر تاریخ ... «السیرة الحلبیه»، ابن‌جوزی در «المنتظم» آورده‌اند: وذکر ان حوا ... است. ابن‌جوزی در کتاب «المنتظم» درباره زمان تولد و مدت ... صحیح‌تر است. در کتاب المنتظم فی تاریخ الملوک والامم می ...
5
... است. ابن جوزی در کتاب المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم ... المنتظم نیز ضمن شرح احوال وی ... ) ابن‌ اثیر. (3) ابن ‌جوزی، المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم ...
6
... را عیناً در المنتظم نقل کرده، بیشتر ... . ... فهرست منابع ... (1) ابن جوزی ، المنتظم فی تاریخ الملوک والامم ، چاپ ...
7
... در الاستیعاب، ابن‌جوزی در المنتظم، ابن‌اثیر در اسد الغابه ... الکبری و ابن‌جوزی در المنتظم می‌نویسند: عن الزهری عن ... انساب الاشراف، ابن‌جوزی در المنتظم، ذهبی در سیر اعلام النبلا ...
8
... ‌ را گردآوری‌ کرد. وی‌ در المنتظم و در تلبیس‌ ابلیس‌ نیز ... ‌گیری‌های‌ ابن‌ جوزی‌ در المنتظم و تلبیس‌ ابلیس‌، خود نیز ... ‌، 1368ق‌. (3) ابن‌ جوزی‌، عبدالرحمان‌، المنتظم، بیروت‌، 1357- 1359ق‌. (4) ابن ...
9
... عند الکوفة. ابوالفرج در کتاب المنتظم در شرح حال محمد بن ... : 1. روایت ابن‌جوزی در المنتظم: استاد ما ابوبکر بن عبدالباقی ... . علاوه بر این در کتاب المنتظم الناصری در ذیل حوادث سال ...
10
... ‌جوزي در كتاب المنتظم درباره شرح حال ... . ابن‌جوزي نيز در كتاب المنتظم مي‌نويسد: شهد العقبة مع ...
508 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
جعبه ابزار