1092 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
1
... شیعه در عصر خویش. ابن ندیم در الفهرست به شرح حال وی پرداخته ... به خود اختصاص داده است. ابـن نـدیـم در الـفـهـرست او را به عالم ... بود سپس ندیمشان گردید ابن ندیم هنگام تـالـیـف الـفهرست در (377 ق) می ...
2
... ‌ نیافت‌. ... مترجمان‌ و ترجمه‌ها ... ابنندیم فهرست نسبتاً جامعی‌ از مترجمان‌ نهضت ... و پیامدها نهضت ترجمه ... در الفهرست ابنندیم (تألیف‌ ح 377) ــ که‌ تقریباً ... ‌. (15) ابنندیم، كتاب‌ الفهرست ، چاپ‌ محمدرضا تجدد، تهران‌ 1350 ش‌. (16) ابنندیم، چاپ ...
3
... نسبت داده شده است. ابنندیم فهرست کتاب‌های او را ... درگذشته است. در فهرست ابنندیم و تاریخ الحکماء ابن‌قفطی ذکری از ... ابواسحاق، ابراهیم قویری. ابن الندیم در الفهرست بعد از ذكر ابوالعباس ... ) نصرانی منطقی بغدادی. ابنندیم در الفهرست می‌گوید یونانی است ...
4
... بخط خود اجازه‌ای نگاشت. ابن ندیم در الفهرست می‌نویسد: ((ابوجناده) من ... را نام برده است. ابـن نـدیم در الفهرست قسمت الکتب المصنفة فی تفسیر ... ) را یاد کرده‌اند وابن ندیم در الفهرست می‌نویسد: (من الثقات ...
5
... اسلام ... اگر گزارشهای جاحظ، ابن ندیم و دیگران دربارۀ توجه خالد ... گروه سوم، از جمله ''الفهرست'' ابن ندیم، از وی به عنوان حامی ... شدن آن در ''الفهرست'' نسبت داد، زیرا ابن ندیم در دو جای ... محقق، تهران، 1368ش. (7) ابن ندیم، الفهرست، به کوشش گوستاو فلوگل، لایپزیگ ...
6
... نامیده است.بوزجانی، به نوشته ابن ندیم ، در روز چهارشنبه اول ... از ذکر نام او در الفهرست ابن ندیم که معاصر بوزجانی بوده است ... مطالع العلوم المتعلمین را که ابن ندیم به عموی بوزجانی نسبت ... بیروت (بی تا). (7) ابن ندیم، کتاب الفهرست، ترجمه و تحقیق محمدرضا تجدد ...
7
... سال وفات ابن درستویه در گزارش ابن ندیم اختلاف فاحشی وجود ... بعضی فهرست نویسان از او پیروی کرده اند. ابن ندیم «الرد ... » تصحیف کرده است. در الفهرست ابن ندیم شرح الجَرمی به اشتباه عنوان ... دکن، 1402ق/1982م. (10) ابن ندیم، کتاب الفهرست. (11) ابوحیان توحیدی علی ...
8
... به خوبی پیدا است. ... ابن ندیم ... ابن ندیم که از معاصران شیخ مفید ... می‌زیسته در الفهرست خود نوشته است: "ابن المعلم - ابوعبدالله" ... کتاب‌های او.. در فهرست ابن ندیم در هر دو مورد چیزی ... اساس قول شیخ طوسی و ابن ندیم، مفید هنگام رحلت 75 ...
9
... لیقیه باشد. همچنین در فهرست ابن ندیم برقلس اهل اطاطریه و در ... مراد ابن ندیم و قفطی از کتاب الثّالوجیای برقلس (فقره ششم الفهرست) ... طبیعت یا اصول طبیعت ... ابن ندیم در شماره اول از ... افست قم 1404. (5) ابن ندیم، الفهرست، چاپ ناهدعباس عثمان، دوحه 1985 ...
10
... از مذهب ابوطالب انیاری در فهرست ابن ندیم وجود دارد که او ... طوسی در الفهرست خود به هنگام اقتباس از فهرست ابن ندیم، این ... کلمه را «ناووسیه» خوانده است. درباره ضبط ابن ندیم ... 1401ق/ 1981 م. (5) ابن ندیم، الفهرست. (6) ابوغالب زراری، احمد ...
1092 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
جعبه ابزار