123 نتيجه يافت شد  (0.07 ثانیه)
1
... و از جنوب‌ به‌ ا قیانوس هند محدود بود در سده‌ چهارم ... مالدیو و کومور در اقیانوس هند با نزدیک‌ به‌ 000، 903 ... از پدیده‌های‌ اقلیمی‌ اقیانوسهند و اقیانوس کبیر در مجاورت‌ کشورهای‌ ... برخاسته‌ از زمین‌لرزه‌های‌ اقیانوس هند و کبیر، را باید افزود ...
2
... مدارگان را که در اقیانوس هند پدید می‌آید عیناً ... موسمیّه» و typhoon (نام گردبادهای اقیانوس هند) از «طوفان» گرفته شده است ... که درباره دریانوردی در اقیانوس هند و معرفی بادهای موسمی ... بازرگانان عرب در غرب اقیانوس هند در فاصله زمانی که خورشید ...
3
... دریای عظیمی به نام اقیانوس تتیس وجود داشته که از ... مغرب با اقیانوس اطلس، از جنوب با اقیانوس هند و از ... شمال از طریق دشتهای سیبری شرقی با اقیانوس ... اواسط دوره میوسن، این اقیانوس تجزیه شد و در پایان ... متر پایین‌تر از سطح اقیانوس بوده است. سطح آب ...
4
... دریایی عثمانی برای تسلط بر اقیانوس هند، در جنگ‌های دریایی ... ‌ جنوبی‌ خلیج فارس و اقیانوس هند، به صورتی استقرار‌ یافته نبود ... مجادله با پرتغال‌یها در اقیانوس هند برای امپراتوری عثمانی نقطۀ عطفی ... . این نقشه قسمت شمال غربی اقیانوس اطلس، قارۀ افریقا، ونزوئلا ...
5
... و دیگری در شرق یعنی اقیانوس هند که آن را البحرالصینی ... بحراخضر یا اقیانوس شرقی، اقیانوس غربی، دریای کبیر یا اقیانوس هند، بحرالروم، ... دریا را ذکر می‌کند: اقیانوس هند، بحرالروم، بحر خزر، ... الوَرَنْک، دریای وَرَنْگِیان) یا اقیانوس منجمدشمالی نیز، که مسلمانان ...
6
... طریق او اطلاع درباره اتصال اقیانوس هند به اقیانوس اطلس، در اختیار ... قسمت‌های مختلف تحقیق ما للهند نیز به مباحث جغرافیایی ... به ویژگی‌های جغرافیایی سرزمین هند است (رجوع کنید به ... ترسیم کرده، و اتصال اقیانوس هند به اقیانوس اطلس (اقیانوس المحیط الغربی) را برای ...
7
... از سیراف (بندر طاهری) تا هند، سیلان (سراندیب)، جاوه، زنگبار ... از زبان بازرگانان ایرانی، هندی، عرب و ملاحانی ... ‌ای را در حوزه اقیانوس هند، دریای چین و کرانه ... و دریای عمان و اقیانوس هند و سفرهای پی درپی ... وضعیت کتاب ... کتاب «عجائب الهند»، نخستین بار در سال 1886 ...
8
... احوال و عادات طوایف چین ، هند و بخشی از مناطق آسیای ... های بازرگانی، چین در دریای هند ، زندگی پادشاهان و برخی ... اجتماعی و اقتصادی، تولیدات مهم هند، سرندیب، جاوه و چین ... دیگر سرزمین‌های میان دو اقیانوس هند و آرام و درباره ...
9
... لنگر می‌انداختند. کشتیهای هندی، به دلیل همین مشکلات ... می‌کند تا آب اقیانوس در آن جریان یابد ... بحراحمر و قسمت غربی اقیانوس هند را از الوارهایی می ... دریایی خود را در اقیانوس هند برقرار کردند. ... در قرن ... (3) ابوزید، اخبارالصین والهند، چاپ و ترجمه ژان سواژه ...
10
... کشف‌ راه‌ دریایی‌ اروپا به‌ اقیانوس هند در 903ق/1498م‌ به عنوان ... اروپاییان در سواحل اسلامی‌ اقیانوس اطلس و هند، تأسیس‌ دولت‌ صفوی‌ ... تقی دلدار، از عالمان امامی‌ هند (د 1285ق) و تفسیر الصراط ... (د 1004ق)، عالم ظاهراً امامی‌ هند و درّ الاسرار از محمود ...
123 نتيجه يافت شد  (0.07 ثانیه)
جعبه ابزار