68 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
1
... مغرب ‌ تا سرزمین‌ سیاهیانِ اقیانوس اطلس و اندلس ‌، از شمال‌ ... در ساحل‌ سنگال ‌ در اقیانوس اطلس . این‌ مختصات‌ با توجه‌ ... افغانستان‌ که‌ از سواحل‌ اقیانوس اطلس تا رشته‌ کوه‌ ... کمربند بیابانی‌ از سواحل‌ اقیانوس اطلس تا آسیای‌ میانه‌ دارد ...
2
... کشور الجزایر، از غرب با اقیانوس اطلس، از جنوب با کشور موریتانی ... الجزایر، از غرب با اقیانوس اطلس، از جنوب با کشور موریتانی ... ارتباط میان دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس فراهم می‌شود. از ... اروپاست)، این کشور در مجاور اقیانوس اطلس است. ذخایر عظیم ماهیان مختلف ...
3
... از مغرب با اقیانوس اطلس، از جنوب با اقیانوس هند و از ... دشتهای سیبری شرقی با اقیانوس منجمد شمالی مرتبط بوده‌ ... اواسط دوره میوسن، این اقیانوس تجزیه شد و در پایان ... متر پایین‌تر از سطح اقیانوس بوده است. سطح آب ... است که این دریا به اقیانوس راه دارد. ... گزارش در ...
4
... ایالت تامَسْنا، در کرانه اقیانوس اطلس در کشور مراکش، میان ... دشت‌های‌ تامسنا، میان‌ کناره اقیانوس اطلس (ریف‌) از سَلا، اَزَمور ... باختری‌ کوه‌های‌ دَرَن‌ (اطلس) بود. در واقع‌ حاشیه ... جنوبی‌ آن‌ در کناره شرقی‌ اقیانوس اطلس، اقامتگاه‌ طوایف‌ برغواطه‌ بود ...
5
... او اطلاع درباره اتصال اقیانوس هند به اقیانوس اطلس، در اختیار ابن ماجد ... ترسیم کرده، و اتصال اقیانوس هند به اقیانوس اطلس (اقیانوس المحیط الغربی) را برای ...
6
... دریایی عثمانی برای تسلط بر اقیانوس هند، در جنگ‌های دریایی ... آبهای‌ جنوبی‌ خلیج فارس و اقیانوس هند، به صورتی استقرار‌ یافته ... مجادله با پرتغال‌یها در اقیانوس هند برای امپراتوری عثمانی نقطۀ ... . این نقشه قسمت شمال غربی اقیانوس اطلس، قارۀ افریقا، ونزوئلا و نیز ...
7
... (دریای مدیترانه) و محیط غربی (اقیانوس اطلس)، مناطق شمالی (از جمله سرزمین ... آن است که تحت تأثیر اطلس اسلام قرار گرفته و به ... را از ساحل دریای غربی (اقیانوس اطلس) و جزایر خالدات، و عرض ...
8
... غربی دریایی که به بحرالظلمات (اقیانوس اطلس کنونی) معروف است شروع می ... و نرسیدن به پشت این اقیانوس، اعتقاد داشتند که در پشت ... بحرالظلمات نامگذاری کردند. وی در اقیانوس اطلس، بر روی جزر و مد ...
9
... کرده‌ است‌. ... اقیانوس در نگاه یونانیان ... یونانیان‌ اقیانوس را رود بزرگی ... سبز باختری‌)، بحر ظلمات‌ و اقیانوس مشرق‌ می‌خواندند. ... موقعیت ... ‌ که‌ ظاهراً باید همان‌ اقیانوس‌ِ کبیر باشد، خلط شده‌ است ... مترادف‌ بود و به‌ شمال‌ اقیانوس اطلس اطلاق‌ می‌شد. زهری‌ ...
10
... ، که در حاشیه مدیترانه یا (اقیانوس) اطلس‌اند، مانند اسکندریه، که در ... مقابل خلیج عدن و ماورای اقیانوس هند واقع است و استحکاماتی ... پرتغال مرکزی در پایین ساحل اطلس، ادامه می‌یافت. ... سرحد میانی ...
68 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
جعبه ابزار