1052 نتيجه يافت شد  (0.01 ثانیه)
1
... شده‌اند که «اسمای مشترکه» نام دارند. در اسمای متشابه یا استعمال ... شود، که به این قسم «اسمای منقول» گویند؛ مانند اطلاق لفظ ... ، مناسبتی لحاظ نشده است که «اسمای مرتجل» نام دارند؛ مانند بیشتر اعلام ... اشخاص. تشابه موجود میان اسمای متشابه در همه موارد یکسان ...
2
... ، توصیف شده‌اند؛ شعبه سوم، اسامی رجالی که در وثاقت آنها اختلاف ... است؛ شعبه چهارم، اسامی رجالی که در مورد آنها مدح ... کتاب، مشتمل بر فهرستی از اسامی رجال موجود در کتاب بهجة الآمال ... بخش دوم، در بردارنده فهرست اسامی رجال موجود در اسناد کتاب‌های ...
3
... ‌گوید که در بیان فهرست اسامی رجال حدیث، کتابی جامع‌تر ... بیان اسامی رجال امام صادق (علیه‌السّلام) از کتاب ابن عقده، اسامی رجالی ... کتاب، مشتمل بر فهرستی از اسامی رجال و راویان حدیث است. ... مصباح» است: مصباح اول، شامل اسامی رجالی است که از پیامبر اسلام ...
4
... ، مشتمل بر فهرست اسامی رجالی است که در رجال الطوسی توثیق شده ... علیهم‌السلام). ذکر فهرستی از اسامی رجال که بر اساس حروف الفبا ... مشتمل بر فهرست اسامی رجال، به همراه ضبط اسامی و شرح حال ... در بردارنده فهرستی از اسامی رجال است. اسامی رجال مجهول، در این فهرست ...
5
... است و بعد از ذکر اسامی رجال، شرح حال‌های میرزا محمد ... ، ج1، ص254. این کتاب، دربردارنده اسامی رجال ممدوح و مذموم است که ... کتاب ... متن کتاب، شامل ذکر اسامی رجال حدیث با بیان وثاقت، مدح ... مجلسی است که شامل ذکر اسامی رجال حدیث، با بیان وثاقت، مدح ...
6
... درایه؛ مبحث چهارم، شامل مشترکات اسامی رجال، مبحث پنجم، شامل مطالبی درباره ... ائمه معصوم (علیهم‌السلام)؛ اسامی رجالی که با دیگران اشتباه می ... مذموم، موثق و مجهول و... اسامی رجال بر اساس حروف الفبا تنظیم ... بیت در بیان فهرستی از اسامی رجال حدیث است؛ لیکن مصنف ...
7
... سخن به میان آمده، سپس اسامی رجال شیعه را از دوران پیامبر ... شد. رجال برقی بسان رجال شیخ براساس ادوار تاریخی ابتدا اسامی اصحاب ... گانه اولیه رجالی (رجال کشی، رجال و فهرست شیخ طوسی، رجال نجاشی، رجال ابن‌ ... فراهم آورم که حاوی تمام اسامی رجال بوده... و عاری از ...
8
... در تکمیل رجال ابن عقده (که مشتمل بر فهرست اسامی اصحاب امام ... روایات و اخبار رجال و راویان حدیث است. اسامی رجال بر اساس اصحاب ... است. ... اسامی کتاب ... مرحوم عنایة الله قهپایی نیز ترتیب رجال شیخ الطائفة ...
9
... ، گردآوری شده است. در ذیل اسامی رجال ذکر شده، متن‌های استناد ... الحاوی فی رجال الامامیه آورده و معرفی نموده است. ... اسامی کتاب ... محقق ... شامل: رجال الکشی، الفهرستو الرجال شیخ طوسی، رجال النجاشی و رجال ابن ...
10
... ، در حفظ متون و در اسمای رجال اشتباه می‌کرد. شافعی می ...
1052 نتيجه يافت شد  (0.01 ثانیه)
جعبه ابزار