9166 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
1
... ‌کند: قیاس یا استنتاج (deduction): استنتاج نوعی از استدلال است که ... هستند.»، «حسن تهرانی است.» نتیجه: «حسن ایرانی است.» و یا ... تهرانی است.»، «رضا تهرانی است.» نتیجه: «همه ایرانیها تهرانی هستند.»! ... دارد. نام دیگر این استدلال، استنتاج بهترین تبیین است. تبیین ( ...
2
... صورت گرفته است. بیشتر آنان استنتاج «باید» از «هست» ... به تعبیر دیگر امکان استنتاج یکی از دیگری وجود ... فیلسوفان اخلاق قرار گرفته استنتاج منطقی بایدها از هست‌ ... کارکردهای زبان به همان نتیجه رسیده‌اند. به تعبیر ... ، توصیه گرایی. ... روشهای استنتاج باید از هست ... یکی از ...
3
... ناشی از روش استنتاج موجّه علمی، منفی است... استنتاج وجود خالق مترادف ... است با استنتاج یک علت، و استنتاج‌های ... به قوانین ناشی از روش استنتاج موجه علمی، پاسخ مطمئناً منفی ... عجیب باشند نباید روی دهند. استنتاج وجود خالق مترادف است با ...
4
... و خرید می‌کردند. ... استنتاج بر اساس مبنای دوم ... از واجبات شرعی است. ... استنتاج بر اساس مبنای سوم ... نمی‌توانند مبنای این استنتاج قرار گیرند؛ زیرا هر ... عملی آن مسئولیت دارد. ... استنتاج بر اساس مبنای پنجم ... گیری‌ها فروکش کند. ... نتیجه گیری ... دخالت و مسئولیت ...
5
... حتی چون یک روند منطقی، استنتاج کند. در فلسفه هگل ... مطلقا نمی‌تواند غیر ازاین نتیجه بدهد که “زاویه الف مساوی ... عالم عین، دیگر مقدمه و نتیجه تشکیل نمی‌دهد. باید ... وجود دارد از مقدمات به نتیجه سیر می‌کند. یا ... و از این ناسازگاری، شدن استنتاج می‌شود، پس ناسازگاری ...
6
... رفع تالی.) منتج نیست. ... دو صورت منتج ... دو صورت منتج قیاس‌های استثنائی ... منفصله حقیقیه باشد، برای استنتاج چهار صورت متصور است، و ... منتج و دو صورت غیر منتج دارد. ... دو صورت منتج ... اما دو صورت منتج ... الجمع). ... دو صورت منتج ... اما دو صورت منتج: 1- رفع مقدم ...
7
... اسلامی محسوب می‌شدند. ... نتیجه نخستین مطالعات ... بدین ترتیب، ... مطالعات حدیثی گولدتسیهر این نتیجه را داشت که حدیث ... تاریخی نامعتبر می‌شمردند. ... علل نتیجه‌گیری غربیان ... این داوری ... روایات جعلی نیست. این استنتاج با نظریه گولدتسیهر و ...
8
... می‌ کند. ... زمان اعتبار نتیجه ... ارسطو فصل‌ هایی از ... پذیرفته می‌شود و استنتاج احکام دیگر بر پایه آن ... نظام علمی یا مجموعه استنتاجی دارای قضایایی ویژه خود ... خود تبیین شوند، مبنای استنتاج قرار دهد. به همین ... آنها ضرورت دارد و برخی استنتاج ها مستقیماً ...
9
... مشتمل بر عین یا نقیض نتیجه است. ... اقسام قیاس استثنایی ... بر سه قسم است: ... صور منتج در منفصل حقیقی ... قیاس استثنائی ... نیست، پس بسیط است". ... صور منتج در منفصل مانعةالجمع ... قیاس استثنائی ... چیز لزوماً درخت است. ... صور منتج در منفصل مانعةالخلوّ ... قیاس استثنائی ...
10
... هیچ نظریه، فرضیه، ریاضیات و استنتاجی را در بر داشته باشد ... هیچ نظریه، فرضیه، ریاضیات و استنتاجی را در برداشته باشد، بلکه ... گرفته شده و رویکرد قیاسی (استنتاجی) گالیله و نیوتن که علم ... توسط دکارت، شهود (intuition) و استنتاج بود. مقصود از شهود، فرآیندی ...
9166 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
جعبه ابزار