1702 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
1
... ضعف دستگاه خلیفه در اداره امور کشور، داعیه استقلال از سوی ... بود. سلاطین سلجوقی که برای اداره کشورهای بزرگ متمدن تجربه نداشتند، ... فرمانروایی نادر تقسیمات mistakebr /کشوری و ترتیب اداره کشور، بجز میزان اختیارات و ... ش. (6) ایران وزارت کشور اداره کل آمار و ثبت احوال ...
2
... ناظر به امور اجتماع و اداره کشور باشد. از این رو گستره ... به عنوان جزئی از مجموعه اداره کشور بایستی استنباط بکنیم. این روحیه ... از مباحث که مربوط به اداره کشور است، مثلاً مسئله حکومت و ... باشد و اهل سیاست و اداره کشور هم مشغول کار خودشان باشند ...
3
... کشور دیگر با سیستم حکومتی دیگری اداره می‌شود آیا اطاعت مردم کشور ... تحت یک دستگاه حکومتی اداره شوند اهل یک کشور به شمار می ... ائمه طاهرین: نه تنها متصدی اداره کشور اسلامی نشدند بلکه اجازه اظهار ... ولایت فقیهی اداره شود آیا بر مسلمانانی که در کشورهای غیر اسلامی ...
4
... کشور را دارا بود؛ «سومر بانک» که تأسیسات صنعتی دولت را اداره ... ، خود بیانگر اختلاف نظرها در ادارۀ امور کشور بود. در دورۀ زمامداری ... احزاب سیاسی متوقف گردید و ادارۀ کشور به «کمیتۀ وحدت ملی» واگذار ... داد که یک دولت غیرنظامی ادارۀ کشور را به دست گیرد. در ...
5
... به امور دنیا، سیاست اداره کشور و جامعه و...) تفکیک کرده ... ابواب فقه ناظر به اداره کشور باشد. گستره‌ای که ... از مباحثی که مربوط به اداره کشور است، مثل مسئله ... ‌شناس و مبتنی بر اداره کشور با محوریت فقه شیعه، ... استنباط را در راستای اداره کشور با همه اقتضائات و ...
6
... نظری در راه و روش اداره کشور میان دولت موقت و رهبری ... و از صحنه خارج گردید. ... اداره کشور توسط شورای انقلاب ... یک روز ... حکمی شورای انقلاب را مامور اداره کشور کرد. متن فرمان امام به ... رئوس طرح ضربتی خود برای اداره کشور را اعلام کرد. هم‌زمان ...
7
... عدم رضایت از وضعیت اداره کشور توسط نخست وزیر درصدد ... خامنه‌ای در مورد تشکیل اداره ی حفاظت اطلاعات ارتش ... ، به کوشش ادارۀ کل قوانین و اداره ی تندنویسی مجلس ... مقام معظم رهبری، تهران، اداره ی کل پژوهشهای صدا ... ایران، تهران، اداره ی کل قوانین و مقررات کشور، ۱۳۶۹؛ قصه ...
8
... اِعمالِ قدرت سازمان یافته برای اداره جامعه است که نماد ... مراد از حاکمیت قانون بر اداره امور، قانون اساسی و ... های ضمانت اجرا توسط خود اداره، مانند اداره اموال طرف ورشکسته قرارداد ... است که قواعد حاکم بر اداره کشور و تشکیلات اداری و فعالیت ...
9
... خاندان مَکْرَمی اسماعیلی مذهب در درۀ نَجْران نزدیک مرزهای شمالی یمن ... فیصل را به همکاری و ادارۀ امور کشور باز خواند. فیصل که ... از ناتوانی ملک سعود در ادارۀ کامل امور و پیشنهاد طرح ... ، به عنوان قانون اساسی برای ادارۀ کشور تدوین کند. ... برقراری روابط سیاسی ...
10
... و از صحنه خارج گردید. ... اداره کشور توسط شورای انقلاب ... یک روز ... حکمی شورای انقلاب را مامور اداره کشور کرد. متن فرمان امام به ... رئوس طرح ضربتی خود برای اداره کشور را اعلام کرد. هم‌زمان ... و بدون نخست‌وزیر اداره خواهد شد ... اداره یک کشور انقلابی به‌وسیله ...
1702 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
جعبه ابزار