696 نتيجه يافت شد  (0.14 ثانیه)
1
... فصل خصومت صادر می‌شوند، حکم قضایی و آرایی را که بدون وجود ... عبادات و معاملات مربوط نیستند، مانند احکام قضایی و کیفری و مقررات ارث. ... حکم شرعی و تعاریف آن ... جدا کرده و آن را حکم تخییری و سایر احکام تکلیفی را حکم اقتضایی نام نهاده ...
2
... حق در نظام قضایی اسلام، احکام حق‌الله محض و حق‌الناس محض ... برابر حق‌الناس و عمدتآ در ابواب مربوط به احکام قضایی و کیفری به کار ... می‌رود. حقوقی که از احکام شرعی ناشی ...
3
... احکام عبادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، قضایی و جزایی می‌باشد که احکام تکلیفی و ... ، سیاسی، اقتصادی و حقوقی قضایی و جزایی، می‌باشد و مقصود از «احکام» دستورالعمل‌ها ... » به بررسی ضوابط و احکام مدنی و قضایی و کیفری میان افراد و جوامع بشری می‌پردازد ...
4
... جرم، مجازات و کیفر با سایر مکاتب حقوقی و فلسفی بسیار متفاوت ... حفظ دین، احکام الهی، اجرای حدود و مقررات کیفری را به عنوان ... اسلامی‌نمودن احکام قضایی و تهیه قوانین شرعی و تصویب و ابلاغ سریعتر آنها ... حقوقی و کیفری به دنبال خواهد داشت. در بیان فقهی حاکم می ...
5
... ، صدور حکم، راههای شکایت و تجدیدنظر در احکام، و بیان تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در ... فرایند اجرای احکام ... در آثار خود از واقعیات قضایی و کیفری آن عصر ــ مانند شدت بیش ...
6
... وجدانیِ قاضی ملاک صدور حکم است. ازینرو، در امور کیفری حتّی ... حکم قاضی و تجدیدنظر در آن برای قاضی دیگر جایز است و، با داشتن عمومات و ... طرح دعوی کیفری و نیز بررسی و تحقیق و تعقیب مجرم ... ) ایران، قوانین و احکام، آیین و رویه دادرسی کیفری، گردآورنده محمدعلی کشاورز ...
7
... و مقدّمات آن) ـ برای زن و شوهر یا‌ به‌طور عام ـ و احکام حقوقی و کیفریِ ... مترتّب بر باهِ مشروع و نامشروع آمده ... ظاهراً به اقتضای ادب و عفّت کلام باه مشروع و نامشروع بیش‌ ... با غریزه باه، که بالطّبع اقتضای فعّال شدن دارد، تسلیم ...
8
... شناسانده است. به تصریح قرآن، حکمِ قضایی اسراف و فساد در جامعه، اعدام ... ، جایز شمرده است. ... اسراف قضایی و کیفری ... داوری و قضاوت ناعادلانه که گاه بر ... ، کشتن قاتل پیش از صدور حکم قاضی، کشتن قاتل به شیوه‌ای ...
9
... . به تصریح قرآن، حکمِ قضایی اسراف و فساد در جامعه، اعدام ... در پی دارد. ... اسراف قضایی و کیفری ... داوری و قضاوت ناعادلانه که ... کشتن قاتل پیش از صدور حکم قاضی ، کشتن قاتل به شیوه ... زیانبار باشد، حرام است و حکم «انَّهُ لَایحِبُّ المُسرِفینَ» افرادی ...
10
... ، حتمی بودن وقوع قیامت ، کیفر و پاداش انسان‌ها به سبب ... همیشگی در جهنم را کیفر تبهکاران و بالاترین درجات یعنی بهشت ... سرای پایدار خواند و از کیفر بدکاران و نیز بهشت و روزی بی حساب ... آموزه‌های تورات در حوزه احکام قضایی و حقوق جزاست: «اِنّا اَنزَلنَا ...
696 نتيجه يافت شد  (0.14 ثانیه)
جعبه ابزار