250 نتيجه يافت شد  (0.24 ثانیه)
1
اِبْن‌ِ عُبْدون، ابوعبدالله‌ احمد بن عبدالواحد بن احمد بزاز (د 423ق‌/1032م)، ... ابوطالب‌ انباری‌، سهل‌ بن احمد دیباجی‌، دعلج‌ بن احمد سجستانی‌ و ابوالمفضّل‌ شیبانی ... (6) جامع‌ الاخبار، منسوب‌ به‌ محمد بن محمد شعیری‌، نجف‌، 1381ق‌/1962م. ...
2
وی ابو الحسین، احمد بن حسین بن عبید الله بن ابراهیم غضائری، رجال‌ شناس‌ و ... بن عبیدالله‌ (ه د، غضائری‌) که‌ از محدثان‌ بنام‌ بغداد بوده‌، احمد بن عبدالواحد ... ابن‌ عبدون و ابوالحسین‌ محمد بن عثمان‌ نصیبی‌ را می ...
3
... به ویژه حمید بن زیاد روایت کرد و شاگردش ابن عبدون این روایات ... جوان ‌ترین شاگردان او ابن عبدون احمد بن عبدالواحد است که بیش از همه ... عصر چون حمید بن زیاد ، علی بن محمد بن رباح و برادرش احمد بن احمد بن رباح تحصیل کرده ...
4
... . احمد بن ابراهیم قزوینی . 2. ابومنصور احمد بن حسین سُکّری (متوفی 450). 3. ابوعبدالله احمد بن عبدالواحد بن عُبدون ... معروف به ابن‌حاشر (متوفی 423). 4. ابوالحسن احمد بن محمد ابن ...
5
... برای اشخاص ذیل باشد: * احمد بن عبدون، اِبْن‌ِ عُبْدون، ابوعبدالله‌ احمد بن عبدالواحد بن احمد بزاز (د ۴۲۳ق‌/۱۰۳۲م ... )، فقیه‌ و محدّث‌ امامی * مختار بن ...
6
... ‌ عمر بن محمد ثبت‌ کرده‌ است‌. بنابر بعضی‌ نسخ‌ الفهرست ‌ طوسی‌ ابن‌ عبدون ... ‌ هلال‌ بن محمد حفار، ابوعبدالله‌ احمد بن عبدالواحد بن عبدون، بزاز، ابوطاهر عبدالله‌ بن احمد خازن‌ و ابونعیم‌ احمد بن عبدالله ...
7
... ) ابوطیب لغوی، عبدالواحد بن علی، مراتب النحویین، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره ... ) ازهری، محمد بن احمد، تهذیب اللغه، به کوشش عبدالسلام محمد هارون و محمد علی نجار ... عبیده»، المورد، بغداد، 1974 م، ‌ج 3، شم‌ 4. (58) خطابی، حمد بن محمد ...
8
... نیشابور نزد «ابوالاسعد هبة الرحمن بن عبدالواحد قشیری» با تعالیم صوفیه آشنا ... ) ابن جبیر محمد بن احمد، رحلة، لیدن، 1907م. (4) ابن جزری محمد بن محمد، غایة النهایة ... العباد، بیروت، دار بیروت للطباعة و النشر. (28) محب الدین طبری احمد بن ...
9
... ابویعقوب سوسی و او از عبدالواحد بن زید و او در علم ... ابویعقوب سوسی و او از عبدالواحد بن زید و او از کمیل ... ابی‌یعقوب سوسی و از عبدالواحد بن زید و او در علم ... نجم الکبراء ابو الجناب احمد بن عمر بن محمد بن عبد اللّه الصوفی الخوارزمی السعید الشهید ...
10
... عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو الْحَسَنِ اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ ... دهیم. ... =عبدالواحد بن عبدوس= ... عَبْدُالْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوس: راوی اول عبدالواحد بن عبدوس نیشابوری ...
250 نتيجه يافت شد  (0.24 ثانیه)
جعبه ابزار