2247 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
1
... گفتار دوم مرحله تفسير و اجراى قانون مورد بحث قرار گرفته است ... مى‌کوشد، اشکالهاى عملى اجراى اصل 167 قانون اساسى را بيان کند ... است. ... ماهيت اصول قانون اساسى و راههاى ضمانت اجراى آن (2) ... در ... اين قسمت، راههاى ضمانت اجراى قانون اساسى و شيوه‌هاى گوناگونى ...
2
... است. به يقين، مسامحه در اجرای قانون و قصور يا تقصير متوليان ... مقرر کرده است. آيين نامه اجرايی (قانون نحوه رسيدگی به تخلفات و ... - در ماده یک آيين نامه اجرايی قانون آمده: (نحوه رسيدگی به تخلفات ... بی‌اعتنايی مسئولان امر به اجرای قانون در برخورد با کارمندانی که ...
3
... تعرض قرار ندهند. آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به ... دستگاه اجرایی از این امر تخطی کنند، خلاف اسلام و قانون عمل ... آیین‌نامه اجرایی این قانون (مصوب، 1393) از جمله تلاش قانون‌گذار در ... ‌شود. (ماده 1، آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به ...
4
... صورتی‌که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.» دیوان ... صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد. همانطور که ... توضیح این نکته هستیم که قانون‌گذار اجرای قانون را با صفت اهم ... گرفت. مقصود قانون‌گذار از اجرای قانون اهم فرو گذتشتن قانون مهم است؛ ...
5
... احکام اجمالاً مسئولیت دارد. ... مسئولیت اجرای حدود و تعزیرات ... تردیدی نیست ... دو دلیل لازم است از مجاری قانون‌گذاری بگذرد تا قابل ورود ... اینهاست: 1. لازمه پذیرش نظام قانون‌گذاری و اداره کشور ، ... نظر اجتهادی اعضای شورا. بحث قانون‌گذاری، بحث تقلید یا ...
6
... انحصاری اجاره تجاری برای پدیدآورندگان آثاری که طبق قانون متبوع خود ... المللی درباره معاضدت قضایی یا اجرای قانون عام ناشی شده باشد، ... مصداق ماده 1 قانون مصوب 1384 باشند. ... اجرای کپی رایت ... فصل ... چهارم قانون حمایت از حقوق ...
7
... این قانون، مبنای حقوقی حکم یادشده آن است که اوضاع امروزین، اجرای ... آزادی عمل گسترده‌ای در اجرای قانون داده شود، در اینجا باید ... ؛ و دیگری قانون، که در هر زمان برای اجرای احکام اسلام در ... را کشف می‌کند، و قانون ضمانت اجرای حکومتی‌دارد، از مهم ...
8
... شاه برای تدوین و اجرای قانون به پایان رسید. علما ... برقراری نظام مشروطه و تصویب قانون اساسی در1329ق/ 1911م‌ ... فرهنگ آن باشند. سه ـ جریان سیاسی ـ اجتماعی، یانمادگرایی اجتماعی (سمبولیسم ... اجتماعی)، جریانی است که بیش‌تر بر ...
9
... در امر تدوین قانون باز بود، اما در جریان عمل، به خاطر ... ، در این‌صورت، اجرای موازین اسلام و یا قانون اساسی در آن ... که اختلاف را حل و اجرای قانون را تسهیل می‌نماید. در ... دستگاه‌های اجرایی، به‌تدریج به‌صورت یک نهاد قانون‌گذاری درآید ...
10
... ‌مرزی بودن قوانین» (امکان اجرای قانون در خارج از قلمرو کشور ... است. در مواردی که اجرای قانون ملی بیگانگانِ مقیم ایران درباره ... در پاره‌ای موارد، هرچند اجرای قانون خارجی ناممکن نیست، اما قانونگذار ... بر پایه مصالحی اجرای قانون ایران را ضروری شمرده است ...
2247 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
جعبه ابزار