19 نتيجه يافت شد  (0.06 ثانیه)
1
... ‌ بن حسین ابن‌حسکۀ قمی . 6. ابوعلی حسن بن احمد ابنشاذان بزاز (متوفی 426). 7. شریف ابومحمد حسن بن احمد محمدی علوی ... (زنده در 425). 8. ابوعلی حسن بن محمد ابن ...
2
... )، فقیه و محدث امامی * ابنشاذان حسن بن احمد بزاز، اِبْن‌ِ شاذان، ابوعلی حسن بن احمد بن ابراهیم‌ بن حسن بن محمد ابن شاذان بزاز (۳۳۹- ۴۲۵ق‌/۹۵۰-۱۰۳۴م‌)، محدّث ...
3
... ابوعلی حسن بن محمد معدل اصفهانی، از محدّثین قرن سوم و چهارم هجری * ابوعلی ابنشاذان، اِبْن‌ِ شاذان، ابوعلی حسن بن احمد بن ابراهیم‌ بن حسن بن محمد ابن شاذان بزاز ...
4
اِبْن‌ِ شاذان، ابوعلی حسن بن احمد بن ابراهیم‌ بن حسن بن محمد ابن شاذان بزاز (339- 425ق‌/950-1034م‌)، محدّث‌ ... ‌ بن حسن بن نجاد، ابوبکر احمد بن کامل‌ بن خلف‌ قاضی‌ و عبدالباقی‌ بن قانع‌ قابل‌ ذکرند. ابوعلی ...
5
... ابوعلی ابن شاذان ... ابوعلی جوزجانی ...
6
... رجال شیعه. 28. ابوعلی حسن بن محمد واسطی، معروف به ابن‌عبدوس (متوفای 601ه.ق ... علی بن عبدالله بن شاذان بُتّی (متوفای 607ه.ق). 33. تاج‌الدین ابوسعد حسن بن محمد ... بن ابوالقاسم بزّاز معروف به ابن‌حلی (متوفای 609ه.ق). 35. ابوالبرکات عمر بن احمد بن محمد بن ...
7
... ابوعلی حسین بن محمد غسانی‌، ابومحمد عبدالعزیز ابن عبدالوهاب‌ قیروانی‌ و ابوعبدالله‌ محمد بن علی‌ تغلبی‌ نام‌ برد. ابن ... به‌ نقل‌ قرائات‌ مشهور و شاذ و اختلافات‌ راویان‌ پرداخته‌، ... است‌. عبدالعزیز بن بزیزة تونسی‌ (د ۶۶۲ق‌) در تألیفی‌ تفسیر ابن عطیه‌ و ...
8
... دیگر چون ابوعلی احمد بن اسحاق اشعری (زنده در 260)، ابوجعفر محمد بن یحیی اشعری ... )، سعد بن عبداللّه اشعری، علی بن حسین ابن بابویه (متوفی 329) و علی بن حسن بن شاذان (قرن ... وهْب بن محمد قمّی، صاحب کتابی با نام النوادر، بزّاز و محمد بن حسن ...
9
... چهارم و پنجم است. ... معرفی حسن بن احمد بزاز ... بَزّاز، ابوعلی حسن بن احمد بن ابراهیم بن شاذان، محدث و متکلم اشعری ... است: الافراد حدیث شعبة بن الحجاج؛ فوائد ابن قانع؛ المشیخة الصغیرة؛ المشیخة ...
10
... محمّد بن ربع بزّاز و بشر بن موسی اسدی سماع حدیث کرده و حافظ ابوعلی حسین بن ... ابواحمد و ابوالفضل صالح بن احمد و ابن شاهین و دارقُطَنی و ابن شاذان و ابن ...
19 نتيجه يافت شد  (0.06 ثانیه)
جعبه ابزار