23 نتيجه يافت شد  (0.06 ثانیه)
1
... . ابومحمد عبدالحمید‌ بن محمد مقری نیشابوری (متوفی 427، ساکن طوس یا نیشابور). 3. ابوزکریا محمد بن سلیمان حمرانی ... 1412. (15) شمس‌الدین محمد بن احمد ذهبی، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و ...
2
... مفید، حسین بن عبیدالله غضائری، جعفر بن حسن بن حسکه، محمّد بن سلیمان حمرانی (حمدانی) است که در ... الحسین بن عبیدالله و ابوالحسین جعفر بن الحسن بن حسکه القمی و ابوزکریا محمّد بن سلیمان الحمرانی ...
3
... ‌ محمد بن نصرالله‌ ... http://lib.eshia.ir/23022/4/1555 ... ابن‌عوام ابوزکریا ... مقاله شود. ابن‌ونان ابوالعباس احمد بن محمد حمیری فاسی ... ابوحامد محمد بن سلیمان مازنی قیسی غرناطی ...
4
... ابوعبدالله ابن عباد محمد بن ابراهیم نفزی حمیری رندی ... محمد بن ابراهیم بن ...
5
... گاه نام مشاهیری چون ابوزکریا یحیی بن معین (د 233ق) ... چون علی بن حجر مروزی ، محمد بن سلیمان لوین و محمد بن بشار بندار ... حدیث کوفه، جزئی نوشته احمد بن سلیمان بن حذلم با عنوان جز ... علی بن محمد حمیری (د 323ق، چ ریاض، 1413ق)، جزء خیثمة بن سلیمان طرابلسی ...
6
... طحاوی (م321) در مشکل الاثار؛ ... مفسرین ... ابواسحاق احمد بن محمد ... ابن‌خراط، نووی، ذهبی ...
7
اِبْن خَطیب، ابوعبدالله محمد بن عبدالله بن سعید بن عبدالله بن سعید بن علی بن احمد سلمانی (713 - 776ق ... بنی نصر یا بنی احمر ) خویشاوندی داشت. ابومحمد عبدالله پدر ابن خطیب ... بن لیون در حدیث و روایت ؛ ابوزکریا بن هذیل و ابوعبدالله بن سالم ...
8
... امیر ابوزکریا به‌ عهده‌ گرفت‌. پلاّ در «دائرة المعارف‌ اسلام» ... ‌ نقل‌ کرده‌اند. حمیری نیز این‌ قصیده‌ را ... عجم‌ شیوخ‌ ابی‌ الحسین‌ احمد بن محمد بن السراج‌؛ 30. المعجم‌ فی‌ ... ‌، استانبول‌، 1943م‌. (22) حمیری، محمد، الروض‌ المعطار، به‌ کوشش‌ احسان ...
9
... قدرت مرکزی بود. امیر ابوابراهیم احمد (بن محمد اول، از سلاطین اغلبی) ... حمله قبایل بنوهلال و بنوسُلَیم (هلال؛ سُلیم) به منطقه، مردم ... حکمرانی کردند. ... دوره حفصیان ... ابوزکریا، اندکی بعد از اعلام استقلال ... کمربندیِ «حلبی آباد» (جَبَل لَحْمَر، مَلاّ سین) گرداگرد شهر ...
10
... یاد می‌کند. ... فراء ... ابوزکریا یحیی بن زیاد (متوفای 203) تفسیری به ... شده است. ... صنعانی ... عبدالرزاق بن همام بن نافع حمیری (متوفای 211) از محدثان ... می‌دهد. ... عیاشی ... ابوالنضر محمد بن مسعود بن عیاش سلمی سمرقندی (متوفای 320) تفسیری ...
23 نتيجه يافت شد  (0.06 ثانیه)
جعبه ابزار