19 نتيجه يافت شد  (0.05 ثانیه)
1
... ابوالفتح محمد بن احمد بن ابی‌الفوارس (متوفی 412). 25. ابوالحسین محمد بن محمد حسینی ... پسران حسن‌ بن بابویه. 3. آدم‌ بن یونس نسفی. 4. ابوالخیر برکت بن محمد نسفی . 5 ... . تقی ابن‌نجم حلبی. 6. جعفر‌ بن ...
2
... شمس الدین ابن ... برکات بن محمد بن برکات topic/included_in/this:697 ... علی بن محمد نسفی بزدوی topic/included_in/this ...
3
... . در پایان سده نیز ابوالخیر احمد بن اسماعیل طالقانی (د 590ق) ... حقائق التأویل اثر ابوالبرکات عبدالله بن احمد نسفی (د 710ق)، فقیه ... حنفیان عمر بن محمد نسفی (د 537ق) تفسیر نسفی و محمد بن محمود نیشابوری (د ... ترجمۀ کهن فخری هراتی و محمد بن مبارک قزوینی، به کوشش علی ...
4
... ) رشیدالدین‌ فضل‌اللّه‌، كتاب‌ تاریخ‌ مبارك غازانی‌: داستان‌ غازان‌خان‌ ، چاپ ... ش‌؛ (62) فریتس‌مایر، ابوسعید ابوالخیر: حقیقت‌ و افسانه‌ ، ترجمه‌ مهرآفاق ... ‌، تهران‌ 1352 ش‌؛ (73) عزیزالدین‌بن محمد نسفی، مجموعه‌ رسائل‌ مشهور به‌ كتاب ...
5
... ، شیخ فتحه، برکۀ همدانی، احمد غزالی و عین ... التصوف، از ابوابراهیم اسماعیل بن محمد مستملی بخاری (د 434ق) ... و رباعیاتِ منسوب به ابوسعید ابوالخیر اشاره کرد. ... تمثیلات عرفانی ... (83) ریجون، لوید، عزیز نسفی، ترجمۀ مجدالدین کیوانی، تهران، ...
6
... و سخنان ابوسعید ابوالخیر و دیگری به قلم محمد بن منور با نام ... با عنوان رحیق التحقیق سرودۀ مبارک شاه مرورودی در 584ق ملاحظه ... کتاب حمویه دیده نمی‌شود. ... نسفی ... نویسندۀ دیگری که با طریقۀ ... و مرید سعدالدین حمویه، عزیزالدین نسفی است که کتاب‌هایی چون ...
7
... 661ق/1263م چون از سپاهیان برکه (برکای) در قفقاز شکست خورد، به ... ابوالخیر بدل بن ابی‌المعمر تبریزی (د 636ق)، مؤلف آثاری چون الاربعین، محمد بن ... برالقند فی ذکر علماء سمرقند نسفی. (298) GAL. ... پانویس ...
8
... می‌دیده است. از ابوسعید ابوالخیر نقل شده که ادعای دوام ... پدیدار می‌شوند و به برکت افاضه وجود به اعیان ثابته ... ریاحی، تهران، ۱۳۵۲ش. (68) نسفی، عزیزالدین، الانسان الکامل، به کوشش ... پورجوادی، تهران 1372ش. (93) میبدی، احمد بن محمد، کشف الاسرار و عدة الابرار ...
9
... ابوالخیر بدل بن ابی‌المعمر تبریزی (د 636ق)، مؤلف آثاری چون الاربعین، محمد بن ... ‌النبی، مکه، 1410ق. (22) اربلی، مبارک، تاریخ اربل، به کوشش سامی ... ) هادی، یوسف، مقدمه بر القند (نسفی). (75) حموی، یاقوت، معجم البلدان ...
10
... ابوالخیر بدل بن ابی‌المعمر تبریزی (د 636ق)، مؤلف آثاری چون الاربعین، محمد بن ... ‌النبی، مکه، 1410ق. (22) اربلی، مبارک، تاریخ اربل، به کوشش سامی ... ) هادی، یوسف، مقدمه بر القند (نسفی). (75) حموی، یاقوت، معجم البلدان ...
19 نتيجه يافت شد  (0.05 ثانیه)
جعبه ابزار