530 نتيجه يافت شد  (0.07 ثانیه)
1
... کندی ... تفسیر کندی (تفسیر ابن اسباط) اثر ابوالحسن علی (زنده ... در 230 ق) فرزند اسباط بن سالم کندی الزطی مقری ... ارجاع نمودند و علی بن اسباط بازگشت و فطجبه را ترک ... نموده‌اند. ... تفسیر ابن وضاح ... تفسیر ابن وضاح اثـر ابـومـحـمد عبداللّه ...
2
تفسیر کندی اثر علی بن اسباط، از اصحاب و از ثقات ... اجمالی ... تفسیر کندی (تفسیر ابن اسباط) اثر ابوالحسن علی (زنده ... در 230 ق) فرزند اسباط بن سالم کندی الزطی مقری ... ) ارجاع نمودند و علی بن اسباط بازگشت و فطجبه را ترک ...
3
... مُحَمَّدٌ ابْنِی وبَعْدَ مُحَمَّدٍ ابْنُهُ عَلِیٌّ وبَعْدَ عَلِیٍّ ابْنُهُ الْحَسَنُ وبَعْدَ الْحَسَنِ ابْنُهُ الْحُجَّةُ ... وَرَسُولَهُ. عبد الرحمن، معروف به ابن سابط، از سعد بن ابی‌وقّاص ... به آن اعتنا کرد. ... =سبط بن جوزی= ... سبط بن جوزی، نوه دختری ...
4
... بن سعید دارمی از ابن اسباط، پدر ابو حنیفه تا چندی ... الکامل. (7) ابن اثیر، مجدالدین، النهایه. (7) ابن اثیر، مجدالدین، جامع ... نبورگ، شالون، 1894م. (27) ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله، الانتقا ... ، بیروت، دارالکتب العلمیه. (30) ابن عمرانی، محمد بن علی، الانبا ...
5
... : (الامّ أحق بحضانة ابنتها ما لم تتزوج)؛ مادر ... کاهد، زیرا؛ نخست: ابن ادریس در مستطرفات سرائر روایتی ... کتاب غنیه و از ابن ادریس در کتاب سرائر ... من أصحابنا، عن علی ابن أسباط عن یونس بن یعقوب، ... ، شهید ثانی، محقق سبزواری، ابن حمزه طوسی، فیض کاشانی ...
6
... دادن مال، خير باشد. ابناسباط نيز در روايت موثقى مى ... لغوى و اصطلاحى تفأل ... ابن‌منظور در لسان العرب معناى ... مى‌کند؛ و در رجال ابن‌غضائرى، «ضعيف»، «متهافت»، ... شيخ مفيد و ابن شهرآشوب را درباره او ... متفق بوده‌اند. چنانکه ابن‌ادريس، شيخ نجم‌الدين ...
7
... البغدادی العونی الحنفی. سِبْط الامام جمال الدین ابی الفرج ابن‌الجوزی؛ نزیل ... (متوفای1089هـ) درباره او می‌نویسد: سبط ابن‌الجوزی العلامة الواعظ المؤرخ شمس ... اللَّهَ وَرَسُولَهُ. عبدالرحمن، معروف به ابنسابط، از سعد بن ابی‌وقّاص ...
8
... کتاب الرجال... ، و الروایة طریقها ابن اسباط و هو فتحی، و الحسن ... مسائل الخلاف، و هو اختیار ابن بابویه و الشیخ المفید رحمها ... عصر محقق حلی به نظریات ابن ادریس (م 598 ق) و ...
9
... معروف به ابن سباط (د پس از 926ق). هرچند ابن سباط خود در کودکی ... پدرش، شهـاب‌الـدین احمـد بن سبـاط کـه از شاگردان وی بود ... از معاصرانش، ابوعلی مرعی و ابن سباط، باقی مانده است. همچنین عارف ... می‌شود. ... فهرست منابع ... (1) ابن سباط، حمزه، تاریخ، به کوشش عمر ...
10
... ، يونس بن عبد الرحمن ، على ابن اسباط ، عبد العظيم بن عبد الله ...
530 نتيجه يافت شد  (0.07 ثانیه)
جعبه ابزار