1376 نتيجه يافت شد  (0.06 ثانیه)
1
... ابن عبد ربه را در صف متنفذان قرطبه نشاند و توانگر گردانید. ابن عبد ربه ... عبدالله محمد بن عبد ربه، معروف به ابن عبد ربه مالقی کاتب ساکن ... قلفاظ شاعر معاصر ابن عبد ربه نامگذاری کتاب را به العقد ... . از آنجا که ابن عبد ربه ، مانند ابن قتیبه ، سر آن ...
2
 
3
... از لقبش استفاده می‌کند.ابن عبد البر در الاستیعاب می ... عثمان محسوب می‌شده است. ابن عبد البر در الاستیعاب می‌ ... اعتراف طلحه به کشتن عثمان ... ابن عبد البر در الاستعاب می‌نویسد ... ‌اند از نقل آن بگذرند. ابن عبد ربّه اندلسی در عقد الفرید ...
4
... بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ... عبد‌الله ابن‌مُسْکَانَ (از اصحاب ... من فرود می‌آمد.» ابنعبد‌البر‌ نمری می‌نویسد: ... دینم از بین برود.» ... =ابنعبدربه اندلسی= ... ابنعبدربه اندلسی می‌نویسد: ...
5
... بن عفان ابن ابی العاص بن امیة بن عبد شمس بن عبد مناف ... در کتاب سقیفه، ابن عبد ربّه در العقد الفرید، ابن اعثم کوفی در الفتوح ... : بیروت، دارالکتب العلمیه، 1415ق. (95)ابن عبد ربه‌اندلسی، العقد الفرید، چاپ سوم ...
6
... بودن وی مردود است. ... روایت ابنعبد ربّه ... ابنعبد ربّه در العقد الفرید می‌نویسد ... هم داخل شوید. ... روایت ابنعبد البر ... ابن‌عبدالبر قرطبی می‌گوید: فقالت ... ‌الدین بن واصل واسنده الی ابنعبد ربّه المغربی. ابوبکر عمر را به ...
7
... فهو کافر....». )(همچنین ابنعابدین نیز می‌نویسد: «.... ومن ... ابنعبد‌البر (م463) در استیعاب. ... محدثین ... از محدثین و علمای سنی‌: ابنعبدربه آندلسی (م328 ه): .... قال: حدثنی ...
8
... کل ذلک آثار قائمة معروفة. ابوعبید (ابن سلام) می‌گوید: اولین اموالی ... به مروان بخشید. چنان‌که ابن عبد ربه می‌نویسد: و مما نقم ... آفریقا را به مروان بخشید، ابن عبد ربه در این‌باره‌ نیز می ... مالک بن اوس بالکذب. ابن عدی از عبدان نقل می‌کند که ...
9
... (علیهم‌السّلام). ... امام حسن ... ابن عبد البر در الاستیعاب می‌نویسد ... حق زنان مسلمان تکرار کرد. ابن عبد البر در کتاب الاستیعاب ... مختلق السیاق السابق الذی اورده ابن عبد البر، اولا بغیر سند، ... خاطر مست شدن حد زدم! ابن عبد ربه در عقد الفرید می ...
10
... ابیه عن ابن ابی عمیر، عن ابان بن عثمان، عن ابان ابن تغلب عن ... عکرمة، عن ابن عباس قال ... علیه)، به دنیا آمده باشد. ... ابن عبد ربه و حسن بن عبدالله عسکری ... اهل الخلاف رواها ابن الجوزی فی مناقبه، وابن عبد ربه فی الجزء الرابع ...
1376 نتيجه يافت شد  (0.06 ثانیه)
جعبه ابزار