201 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
1
... او خواهد بود. محمد بن طلحه شافعی (متوفای 658 ه. ق): او ... ، و فی مطالب السؤول لابن طلحة الشافعی (ص 53): یوم غدیر خُمّ ... است. ابنطلحه شافعی در کتابش ...
2
... و التابع لمرضاةاللّه بوده است. ابن طلحه شافعی لقب زکی را مشهورتر از ... ‌اصغر، محمد و زینب. ابن طلحه شافعی نیز تعداد فرزندان امام را ... الطفوف، قم (1417). (24) ابن طلحه شافعی، مطالب السؤول فی مناقب آل ... رجائی، قم 1376ش. (38) ابن طلحه شافعی، مطالب السؤول فی مناقب ال ...
3
... معروف ایشان نزد شیعیان است. ابن طلحه شافعی می‌نویسد: مشهورترین لقب امام ... ابن البشیر، انا ابن النذیر، انا ابن السراج المنیر، انا ابن مزنه السماء، انا ابن ... نمود و سبب مرگش شد. ابن اعثم شافعی در کتاب الفتوح می ...
4
... نقل کرده است. ... مقدسی شافعی ... مقدسی شافعی روایت او را در کتابش ... خلیفه دوم است. مقدسی شافعی در کتاب «عقد الدرر»، روایت ... است: 1. علامه کنجی شافعی: علامه کنجی شافعی در کتاب «البیان ... نه از نسل حسن. ابنطلحه شافعی نیز در پاسخ به اشکال ...
5
... ، ترجمة الحسین و مقتله ابن سعد، کتاب الفتوح ابن اعثم، ارشاد شیخ ... موالید الائمة ووفیاتهم ابن خشاب، مطالب السؤول محمد بن طلحة شافعی، معالم العترة ... از نگاشته کتاب مطالب السؤول ابن طلحه شافعی را، که نثر او نیز ...
6
... ''مقتضب‌ الاثر'' از ابن عیاش‌ جوهری (د 401ق‌ ... آل‌الرسول‌'' ، از کمال‌الدین‌ ابن طلحه شافعی (د 562ق‌)، چ‌ نجف‌ ... ‌ الائمه'' ، از ابن صباغ‌ مالكى‌ (د 855ق ... بن‌ عامر شبراوی'' ، عالم‌ شافعی مصری (د 1172ق‌)، چ‌ ...
7
... چون سبط ابن جوزی (متوفی 645) و ابن خلّکان ( ... کامل سخن مفید، از ابن طلحه شافعی روایت کرده است که او ... باقر خوانده‌اند. ... نظر ابن خلکان ... ابن خلّکان، خلیل بن ... أعْمش (متوفّی 144)، ابن جُرَیْج (متوفّی حدود 150)، ...
8
... فرد زمان خود دانسته اند. ابن طلحه شافعی پس از ذکر کرامت‌هایی ... یعقوبی، یعقوبی، احمد بن محمد ابن واضح، دارصادر، بیروت. * تقریب ... ، 1384. * الصواعق المحرقه، هیثمی، ابن حجر، احمد بن محمد، مکتبة ... ، بیروت. * مناقب آل ابوطالب، ابن شهر آشوب، ابوعبداللّه محمد بن ...
9
... از جانب برخی افراد نظیر ابن خلدون یا احمد امین مصری ... کسانی؛ چون: محمد بن طلحه شافعی، ابن عربی، ابن اثیر، ابن جوزی، ابن خلکان، بیهقی، بخاری ... حجت هستند، می‌توان به ابن خلدون، احمد کسروی، احمد امین ...
10
... سعید بن ابان ابوعبدالله الضبی القاضی المحاملی الفقیه الشافعی المحدث سمع ... واجب است ... =سخن ابنطلحه= ... محمد بن طلحه شافعی این اشعار را از ... کوچک) رد نکرد. ... =طلحه و ابن‌ابی‌وقاص= ... برخی از ... می‌نویسد: قال ابن‌اسحاق: ثم اسلم بعد طلحة بن عبدالله، ...
201 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
جعبه ابزار