106 نتيجه يافت شد  (0.11 ثانیه)
1
... اخباریان داشت. به قول ابوعلی حائری (متوفی 1216)، شاگرد بهبهانی، ... حمزه طوسی»، «سید فخار موسوی حائری»، «رضی الدین علی بن ... مکی» (شهید اول)، «ابن خازن حائری» و «ابن فهد حلّی» در آن به ... 23) محمد بن اسماعیل مازندرانی حائری، منتهی المقال فی احوال ...
2
... ، و شیخ علی بن خازن فقیه و شیخ ... سیوری و علی بن خازن حائری و ابن متوج بحرانی، و ... از: 1- علی‌ بن‌ خازن حائری. 2- علی‌ بن‌ یوسف ... محقق ثانی بوده است.) ابن راشد قطیفی‌، عبدالسمیع‌ بن ... تهرانی، الذریعه. (3) محمد ابن ابی‌جمهور، عوالی‌ اللئالی‌ ...
3
... ، به حدی كه فردی مثل ابن مؤذن از او روایت می ... ابن عبدالعال كركی عاملی. 6. شیخ زین الدین علی بن خازن حائری، استاد ... . 20. المسائل، كه به مسائل ابن‌مكی معروف است. 21. النفلیه ...
4
... ویرایش فاضل دربندی حایری ... ابنخازن ابوالفضل‌ احمد بن‌ محمد بغدادی ... ابوعثمان سعید بن اسماعیل حيری ...
5
... چنین در اجازۀ شهید به ابن خازن در سال 784 ق در ... خط شیخ طعمة بن احمد حائری. 5- نسخۀ کتابخانۀ شوشتری‌ها ... تالیف محمد ابراهیم بن علی حائری قزوینی (زنده در 1229 ق ... نظریات بزرگانی همچون الجعفی، ابن جنید، ابن طاوس در البشری می‌باشد ...
6
... از شاگردان خود به نام ابن خازن داده، معلوم می‌گردد که ... در اجازه روایی خود به ابن خازن، یکی از شاگردان خود، می ... رافعی؛ 21. «قواعد الاحکام»، نوشته ابن عبد السلام؛ 22. «الفروق»، نوشته ... معروف به میرزا آقا قزوینی حائری، درگذشت بعد از سال 1292 ...
7
... ارزشمند در اجازه اش به ابن خازن می‌نویسد: و من ذلک ... دیگر در اجازه شهید به ابن خازن در سال 784 نام کتاب ... ء آمده است: ذهب المرتضی و ابن الجنید و سلار الی وجوب ... ، از میرزا ابو تراب قزوینی حائری 13- الدرة الحائریة، از علی ...
8
... الذریعة إلی تصانیف الشیعة. (2) ابن ندیم محمد بن اسحاق، الفهرست ... introd Conics) vide: Apollonius). (21) ابن شاکر کتبی، فوات الوفیات، چاپ ... عباس، بیروت 1973ـ1974. (22) ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان ... مخزونه کتب خانه آصفیه سرکار عالی، حیدرآباد دکن 1357. (24) حائری ...
9
... تهران مانند امامزاده عبدالله، ابن بابویه، حضرت عبدالعظیم، سیدنصرالدین ... خان آصف‌الدوله؛ مدرسه خازن‌الملک در بازارکفاشان، تأسیس ... ناصری، حاج شیخ عبدالحسین حائری طهرانی (د 1296ق)، ... بیروت، ۱۴۰۶ق/۱۹۸۶م. (290) ابن ‌ابی‌حاتم،‌ عبدالرحمان‌، تفسیر ...
10
... است که به راستی موجب حیرت پژوهشگر می‌گردد و ... و الملوک ابن فرات عبارتی یافته که درباره ابن خازن (د 502 ... بن علی بن حسین ... یعنی ابن خازن ... خطی به غایت خوش ... الله می‌پندارد که نام ابن خازن با نام وزیر مغربی ( ... هم مسبب اصلی خود ابن خازن بوده که آن روایات را ...
106 نتيجه يافت شد  (0.11 ثانیه)
جعبه ابزار