213 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
1
... داد. ... معرفی اجمالی ... "جمشید آموزگار" در سال 1302ش. در شهر ... است. ... اقدامات آموزگار در وزارت کار ... آموزگار قانون کار ایران ... تحمیل شدند. ... سیاست اقتصادی آموزگار ... آموزگار برنامه ریاضت اقتصادی را ... اولین حکومت نظامی دولت آموزگار ... دولت آموزگار با اینکه دوره سختی ...
2
... ‌الله چهار فرزند داشت. ... آموزگار جهانگیر ... "جهانگیر آموزگار" فرزند "حبیب‌الله" در ... ملیون بود. ... آموزگار هوشنگ ... "هوشنگ آموزگار" فرزند "حبیب‌الله آموزگار" در سال 1300 ... شده است. ... آموزگار کوروش ... "کوروش آموزگار" فرزند "حبیب‌الله آموزگار" در 25 خرداد ...
3
... بازبینی و تصحیحات ژاله آموزگار : تهران 1379 ش)؛ ... زردشت، با همکاری ژاله آموزگار (چاپ اول: تهران ... اسلام ، به کوشش ژاله آموزگار (چاپ اول: تهران 1376 ... از اسلام، به کوشش ژاله آموزگار، 1377 ش. ... فهرست ... منابع ... (1) ژاله آموزگار یگانه، احمد تفضّلی، انسانی ...
4
... بندهای سیاسی همراه با "جمشید آموزگار" و "علینقی عالیخانی" و ... مدت دو سال است "دکتر آموزگار"، "دکتر عالیخانی"... دکتر نهاوندی ... فعلی موجبات نخست وزیری "دکتر آموزگار" را فراهم سازند. هنوز ... دکتر نهاوندی و "کوروس آموزگار" (برادر جمشید آموزگار) اختلاف شدید بروز ...
5
... ) اجر است: اجر خواهنده (پرسنده)، آموزگار یا گوینده و شنونده (و ... برخی دانشجویان در پیروی از آموزگار خود غلو و به ... پیش از اسلام، بهکوشش ژاله آموزگار، تهران، 1376ش. (57) ثعالبی، عبدالملک ... افسانه‌ای ایرانیان، ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلی، تهران، 1368ش ...
6
... 54 انجام گرفت. جمشید آموزگار به عنوان وزیر کشور کارگردان ... طی می‌کرد. ... دولت آموزگار ... هویدا در مرداد 1356 جای ... خود را به جمشید آموزگار داد و آزمون در ... . از نخستین روزهای زمامداری آموزگار کشور وضع نابسامانی به خود ... امامی ... پس از استعفا آموزگار از نخست‌وزیری در 4 ...
7
... حسام دولت‌آبادی، عماد تربتی، آموزگار، خان‌بابا بیانی، دکتر شاهکار ... این حزب حسنعلی منصور، جمشید آموزگار و هویدا بودند. این تشکیلات ... حسنعلی منصور و هویدا، جمشید آموزگار بودند که در آذر سال ... ‌وزیری برگزیده شد؛ اما عملکرد آموزگار که به ایجاد جناح پیشرو ...
8
 
9
... روح‌ الامین‌ در دل‌ انسان‌، آموزگار آن‌ است‌ و این‌ کتاب ... ‌ «اِعلام‌ رحمانی‌ ربانی‌» است‌... . خداوند آموزگار انسان‌ است‌ و ما شکی ... علم‌ درست‌ از سوی‌ دانایی‌ آموزگار است‌ که‌ هیچ‌کس‌ در ... از آن‌جاست‌ و خداوند آموزگار ماست‌». بدین‌سان‌ پیداست‌ ...
10
... اند. ... فهرست منابع ... (1)ژاله آموزگار یگانه، تاريخ اساطيرى ايران، تهران ... 1383ش. (2) ژاله آموزگار یگانه ، زبان، فرهنگ و ارسطوره ... ايرانيان، ترجمه و تحقيق ژاله آموزگار و احمد تفضلى، تهران ... موله، ايران باستان، ترجمه ژاله آموزگار، تهران 1377ش. (34) بندهش، ...
213 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
جعبه ابزار