165 نتيجه يافت شد  (0.01 ثانیه)
1
... زاویه یا خانقاه بشیر آغا، به گواهی کتیبه آن، بنایی ... جمهوریّت )، خانقاه بشیر آغا بازسازی شد و در اختیار ... اهمیت مجموعه بشیر آغا ... مجموعه بشیر آغا، از نخستین آثار با ... خطاطی کتیبه « چشمه بشیر آغا »، بر سطح خارجی دیوار مسجد ...
2
... و با نسخه ی سلیم آغا و کتابخانه ملی مقابله کرده ... ح با مقابله کتابخانه سلیم آغا و ملی نقل شده است ... ملی و کتابخانه ی سلیم آغا مقابله نموده، آنگاه نقل کرده ... کتابخانه ملی و کتابخانه سلیم آغا مقابله کرده است. در این ...
3
... ، بین روستای امین آغا و روستای حمید آغا شمال شرق شهر قره ... قدیمی سیدابراهیم، بین روستای امین آغا (در یک کیلومتری) و روستای ... حمید آغا (در دو کیلومتری) شمال شرق ...
4
... غرب ورامین که از هواخواهان آغا محمد خان قاجار بودند و ... استرآباد - مازندران - که ستاد نیروی آغا محمدخان در آن جا مستقر ... همچنین به جریان کشته شدن آغا محمدخان و نیز بر تخت ...
5
... همایونی و مادرش سلطان‌آغا همایونی بود. سلطان‌آغا مادرخواندۀ همسرِ بانو ... امین ... بانو امین و سلطان‌آغا از دوستان نزدیک یکدیگر بودند ...
6
... دوره، فتنه دوران شیخ ایوب آغا میان اغوات (خادمان حرم) و ... است. رویداد دیگر، فتنه بشیر آغا میان اغوات و اهل مدینه ... شیخ الحرمی به حافظ محمد آغا رسید و در روزگار او ...
7
... تیمور گورکان‌. مادرش‌ ملِک‌ آغا (مِلْکَت‌ آغا) پس‌ از درگذشت‌ زودهنگام‌ عمر ... هم‌ شاهرخ‌ رعایت‌ حال‌ ملک‌ آغا مادر بایقرا را که‌ هنوز ...
8
... مرد سیاه‌پوست زیر نظر «آغا» یا نخستین برده اخته بیک ... ‌کردند که به رعایت احترام «آغا / آقا» نامیده می‌شدند (در ...
9
... باب عالی به منزل یوسف آغا، کدخدای والده سلطانِ سابق، روبروی ... آتش گرفت و ساختمان درگاه آغا موقتاً به محل باب عالی ...
10
... لطف و حمایت «حبشی علی آغا» و سایر «بیرون آغاسی» ها ... دیوان، یعنی مباشر او «عثمان آغا» و منشی او «عمر افندی ...
165 نتيجه يافت شد  (0.01 ثانیه)
جعبه ابزار