364 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
1
... که با کنار گذاشتن اخبار آحاد، منظومه فقه بر ... امامیه بر نفی اخبار آحاد، مرادشان اخباری بوده که ... سیدمرتضی نفی اعتبار اخبار آحاد در مباحث نظری و ... بحث این مقاله، اخبار آحادِ مندرج در جوامع کافی، ... فی ابطال‌العمل باخبار الآحاد و جوابات‌المسائل التبّانیات که ...
2
... تعارض قرائات تعارض قرائات آحاد تعارض قرائات متواتر تعارض ... (دلیل) سنت (فعل) سنت آحاد (اصول) سنت اهل بیت سنت ... وقوعی نسخ (اصول) نسخ آحاد نسخ اباحه نسخ اباحه ... سنت آحاد نسخ سنت آحاد به سنت آحاد نسخ سنت آحاد به ...
3
... واحد، جبران‌ ضعف‌ استنادی‌ اخبار آحاد به‌ اجماع‌ طایفه‌ بر خبر ... «نقض‌ الاشهاد»، ضمن‌ تضعیف‌ اخبار آحاد و تکیه‌ بر رواج‌ اخبار ... ´ محسوس‌ از نفی‌ حجیت‌ اخبار آحاد، کاربرد «اجماع‌ طایفه امامیه‌» نیز ... یافته‌، مخالفتی‌ نظری‌ با اخبار آحاد متداول‌ در محافل‌ اهل‌ سنت ...
4
... را نسخ سنت آحاد به سنت آحاد گویند. این بحث ... تعریف ... نسخ سنت آحاد به سنت آحاد، به معنای نسخ ... احکام شرعی موجود در سنت آحاد معصومین (علیهم‌السلام) ... تقریر) به سبب سنت آحاد است، مانند: نسخ ... السنة المتواترة بمثلها و الآحاد بالآحاد کما قیل فی ادّخار ...
5
... ادله قرآنی و روایی آحاد جامعه اسلامی موظف به انجام ... ‌از منکر ، تکلیف شرعی آحاد جامعه است؛ وظیفه حکومتی نیز ... که متوجه فرد فرد آحاد جامعه می‌باشد، خلط ... وجوب حجاب اگرچه متوجه آحاد بانوان در جامعه اسلامی است ... وجوب حجاب اگرچه متوجه آحاد بانوان در جامعه اسلامی است ...
6
... ادله قرآنی و روایی آحاد جامعه اسلامی موظف به انجام ... ‌از منکر ، تکلیف شرعی آحاد جامعه است؛ وظیفه حکومتی نیز ... که متوجه فرد فرد آحاد جامعه می‌باشد، خلط ... وجوب حجاب اگرچه متوجه آحاد بانوان در جامعه اسلامی است ... وجوب حجاب اگرچه متوجه آحاد بانوان در جامعه اسلامی است ...
7
... ، ولی تخصیص آن به اخبار آحاد در فقه حنفی بحث‌انگیز ... فیما اوحِیَ اِلَیَّ …» با اخبار آحادی نظیر حدیث ابوهریره در حرمت ... تمییز اخبار متواتر از اخبار آحاد باز نمود. هم‌چنین کاربرد ... می‌گیرند. ... اخبار آحاد ... روشن است که اخبار آحاد از دیدگاه عقلی ...
8
... حجیت خبر متواتر متمایز از آحاد است و عدالت ... سبب که منقول از طریق آحاد هستند، تضعیف شده‌اند ... دو قسم متواتر و آحاد مورد توجه قرار گرفت. ... معنای کثیرالطرق ــ و اخبار آحاد ــ به معنای اخباری که ... ، علی، «ابطال العمل باخبار الآحاد»، ضمن رسائل الشریف المرتضی، به ...
9
... را نسخ سنت آحاد گویند. ... تعریف ... نسخ سنت آحاد، مقابل نسخ ... احکام شرعی مستفاد از سنت آحاد معصومین (علیهم‌السلام) (فعل ... وقوع نسخ سنت آحاد به سنت متواتر یا آحاد دیگر اتفاق ... نسخ سنت آحاد به سنت آحاد؛ نسخ سنت آحاد به سنت متواتر ...
10
... “حق طبیعی و الاهی آحاد انسان‌ها در تعیین سرنوشت ... هایشان می‌باشند. حاکمان همچون آحاد مردم، از حق طبیعی ... زندگی اجتماعی است و خواسته آحاد جامعه نیز می‌باشد، ... ایمان ، اخلاق و تخصص آحاد جامعه، ارزش رأی آنان را ... تعیین می‌کند؛ یعنی آحاد ملت سرنوشت زندگیشان در دنیا ...
364 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
جعبه ابزار