4944 نتيجه يافت شد  (0.11 ثانیه)
991
... ناپل»، برای مسلمانانی که از کشورهای اسلامی از مغرب تا ... قدرت‌های فراملی، مداخله کشورهای مبدا و نو گروندگان ... نفر (33%) اهل کشورهای اسلامی یا کشورهایی که ... مراکش و بقیه از چندین کشور دیگر هستند. از مصر ... مرکز رسماً از سفیران کشورهای اسلامی در ایتالیا تشکیل ...
992
 
993
 
994
... اند. بخش بجستان طبق تقسیمات کشوری 1316 ش در شهرستان گناباد ... و ترابری، دفترچه مسافات راههای کشور، تهران (1366 ش)، ص 162 ... 1368 ش. (5) ایران، وزارت کشور اداره کل آمار و ثبت ... ، کتاب جغرافیا و اسامی دهات کشور، تهران 1329 ـ 1331 ش، ج ...
995
... کشاورزی ایران و بسیاری از کشورهای جهان است. ... میزان تولید در ... 000، 178 تُن پیاز در کشور تولید شد. بین سال‌های ... و هند و ترکیه، چهارمین کشور تولیدکننده پیاز در آسیا و ... پنجمین کشور تولیدکننده پیاز در جهان بوده ...
996
... ‌های ایرانیان دارای نشان زرهی کشور، یعنی یک شیر خوابیده و ... ‌کند». پرچم دوم پرچم اصلی کشور بود. دروویل تصاویر جالبی از ... عنوان نشان اسلام و خرّمی کشور و صفای روح و باطن ... در ایران نیز همانند دیگر کشورهای جهان برخی نهادهای دولتی و ...
997
... شهر سیالکوت ــ که اکنون جزو کشور پاکستان است ــ متولد شد. پدرش ... تقسیم شبه قاره به دو کشور هند و پاکستان همچنان خدمات ... شناخت محیط فکری و دینی کشورهای اسلامی و به خصوص علاقۀ ... مقاوله‌نامه‌هایی بین دو کشور ایران و هند را فراهم ...
998
... چین با مساجد بزرگ این کشور ... بناهای خانقاهی موجود در چین ... ساختاری با مساجد بزرگ این کشور دارند و در دارا بودن ... ‌شود. در مصر و برخی کشورهای دیگر از نقشه مدرسه استفاده ... 3، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور، 1379ش. (63) سعید محرابی کرمانی ...
999
... از ریاض دومین شهر بزرگ کشور است. ... وجه نام‌گذاری ... نام ... ایران بازرگانانی را که از کشورهای دیگر می‌آمدند، در آن ... 10 دانشکده، سومین دانشگاه در کشور سعودی است. در جده 6 ... بزرگ‌ترین مراکز صنعتی در کشور سعودی است و به جز ...
1000
... 14631 کیلومتر مربع در مرکز کشور ایران واقع شده و مرکز ... است بر اساس آخرین تقسیمات کشوری در سال 1375، این استان ... تأثیر فراوان بر نظام فرهنگی کشور از تأثیرات فرهنگی بسیار مهم ... و پژوهشی حوزوی و دانشگاهی کشور محسوب می‌شود و مدارس ...
4944 نتيجه يافت شد  (0.11 ثانیه)
جعبه ابزار