2359 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
981
... و اعوان النصر، چاپ علی ابوزید و دیگران، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۸ ...
982
... مدینه، به دستور خلیفه سوم سوزانده و یا در آب جوش ...
983
... ، بیروت‌ 1422/2001. (7) علی ابوزید، البدیعیات‌ فی الادب‌ العربی: نشأتها ...
984
... تا پارچه‌های نفیس سوزانده شود و گردن‌بندهای ...
985
... آن و یا بر اثر وزیدن باد به همسایه آسیب رساند ...
986
... ‌ای ‌نیز در یک‌ کلیسا سوزانده شدند. سرانجام‌، گوتیه‌ سفر را ...
987
... آویختن»، « رجم = سنگسار کردن»، « حرق = سوزاندن» و « قصاص نفس » یاد شده ...
988
... آنان نماز و احکام دینی بیاموزد. برای آن‌ها مسجد بسازد ...
989
... و اعوان‌ النصر، چاپ‌ علی‌ ابوزید و دیگران‌، دمشق‌ 1418 /1998 ...
990
... جنوب و دَبور (غرب) می‌وزید مسکن گزیدند. برای فرزندان حام ...
2359 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
جعبه ابزار