317 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
311
... برای همه مشاغل، نرم یا هنجار جداگانه برای مردان و زنان ...
312
... ‌حرف، ناخودانگیز یا دارای پاسخ بهنجار نسبت به سرنخ‌های ارائه ...
313
... انسان برای آنکه به طرز بهنجاری به کار و کوشش بپردازد ...
314
... و حفظ نیکی‌ها و هنجارها ایفای نقش می‌کند. پیامبر ...
315
... جهانی در فساد و نابه‌هنجار ساختن زندگی انسان‌ها غفلت ...
316
... به این ترتیب برخی از هنجار‌های مندرج در این اعلامیه ...
317
... آورده و بر رعایت این هنجارها توسط دولت‌ها نظارت نماید ...
317 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
جعبه ابزار