311 نتيجه يافت شد  (0.10 ثانیه)
11
... یا کسی که با برخورد ناهنجار، برخوردهای نابخردانه و سخنرانیهای جنجال ... احکام به کارگیری آن، پیامدهای ناهنجار اقتصادی و شرعی را در ...
12
... از نظر اجتماع ناهنجار بوده و از طرف قانون ... ‌در نظر اجتماع ناهنجار باشد و نیز در قانون ...
13
... کامل، به حجاب به‌عنوان هنجاری اجتماعی بنگرند و ترک آن ... باشد. به‌عبارت‌دیگر، هنجار و ناهنجار دانستن کار خوب و بد ... سازد و آن را به هنجاری عمومی تبدیل کند، باید از ...
14
... قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش‌های اساسی جامعه ... » و «نامطلوب» بودن یا هنجار و ناهنجار بودن رفتارها با توجه به ... قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش‌های اساسی جامعه ...
15
... انسان دارد، بخش قوانین، مقررات، هنجارها و ناهنجاری‌های عملی اسلام ... معیار ارزش‌گذاری و تعیین هنجار و ناهنجار در جامعه قرار می ...
16
... ـ که جملگی رفتارهای نابسامان و ناهنجار هستند ـ سازوکار کلی برای رفتارشناسی ... ، این تعریف تنها مخالفت با هنجارها و قوانین مجعول را خشونت ...
17
... و قوانین مدنی ناهنجار هستند به شیوه‌ای بهنجار و ارزشمند و ...
18
... می‌توان قانون را قواعد هنجاری متعارفی دانست که در قالب ... اخلاقی در گوش آن‌ها ناهنجار است؛ به همین دلیل، همیشه ...
19
... ‌سنجیدند و اخلاق و رفتار بهنجار و ناهنجار مردم را ارزش‌گذاری ...
20
... بیان دیگر، «عرف جامعه» و «هنجار عمومی» موضوع مستقلی برای مخالفت ... نباید در نظر مردم، شخصیتی ناهنجار، منفرد، لجباز، بی منطق و ...
311 نتيجه يافت شد  (0.10 ثانیه)
جعبه ابزار