317 نتيجه يافت شد  (0.00 ثانیه)
1
... نیز قرار دادند و لغاتی ناهنجار را بارها در اختیار او ... در بافت کلام ناهمگون و ناهنجار به نظر نرسد. ... مضمون قصاید ... تا به دست انداز لغات ناهنجار درنیفتد. لغات مبتذل و عامیانه ... فصیح پارسی در بافت کلام ناهنجار و ناهمگون به نظر نرسد ...
2
... که‌ در آن‌ها هجاهایی‌ «ناهنجار» در عربی‌ پدید می‌آید ... ). راه‌ گریز از این‌ هجاهای ناهنجار یا تنگنای آواشناختی‌، راهی‌ آسان ... ترکیبات‌ صوتی‌ که‌ نزد اعراب‌ ناهنجار جلوه‌ کرده‌ است‌ و آنان ... از این‌ ترکیب‌ها، چندان‌ ناهنجار نیستند که‌ موجب‌ گریز سخنگوی ...
3
... مردم را به رعایت این هنجار تشویق کند. دولت باید ... با آن پدیده یا رفتار ناهنجار، برخورد هوشمندانه و عالمانه‌ ... شناخت عوامل ایجاد کننده رفتار ناهنجار در فرد، دشوار و ... این دستور الهی و هنجار اخلاقی بپردازد. همان گونه ... تلقی مردم، حجاب یک هنجار الزامی دینی باشد که ...
4
... جنایی ایدز را ناهنجاری نبینیم.« ناهنجار دیدن ایدز »به نظرم غلط ... از نظر شرع ، یک فرد ناهنجار و عامل ناهنجاری ببینیم. اصلاً ... می‌شود، حرام است که ناهنجار ببینیم. لذا اولین کاری که ...
5
... تظاهر به اين گونه رفتارهاى ناهنجار اجتماعى، برابر قانون با آنها ... آشکارا به اين گونه رفتارهاى ناهنجار دست زدند و در جامعه ... اين که اين گونه رفتارهاى ناهنجار اجتماعى، غُلول و غَدر به ...
6
... ، زیان بوق‌های ممتدّ و ناهنجار که موجب ترس و لرزش ... بوق‌های شیپوری با صدای ناهنجار و غیر عادی ممنوع و ...
7
... ‌اند. این کلمه به معنای ناهنجار، نامطبوع، ناخوشایند، ناهماهنگ، و نامتناسب ... و از وضعیت خاص برخورد ناهنجار سطوح مختلف فرهنگی و تاریخی ...
8
... همان برگردانهای غریب و گاه ناهنجار، در ادب ترجمه و تفسیر ... برگردان‌های غریب و گاه ناهنجار، در آدب ترجمه و تفسیر ...
9
... (صیانة القرآن من التحریف) رویه ناهنجار آن را نشان داده‌ایم ... امم، در اصل کلی رفتارهای ناهنجار و مقاومت‌های ناروای آنان ...
10
... . ... دوری از محرک‌های ناهنجار ... محرک‌های ناهنجار بصری، شنیداری، تخیلی جنسی ...
317 نتيجه يافت شد  (0.00 ثانیه)
جعبه ابزار