26 نتيجه يافت شد  (0.00 ثانیه)
21
... . ... سرگذشت فخرالملک ... فخرالملک نخست نزد امیرعلی بن مقلد ابن منقذ (متوفی ... ء الشیعة و مصنفیهم، چاپ عبدالعزیز طباطبائی، بیروت 1406/1986. ... پانویس ...
22
... و حتی شخصیتهایی چون سید امیرعلی هندی از شیعیانِ امامی و ... جُنابدی، روضة‌الصفویه، چاپ غلامرضا طباطبایی مجد، تهران 1378ش. (84) عبدالملک ...
23
... ‌ عقره‌ بوده‌ است‌. رئیس‌ آنها میرعلاءالدین‌ کورک‌ (= گورک‌) بود که ... ‌ دارالسلطنة تبریز، به‌ کوشش‌ غلامرضا طباطبایی مجد، تبریز، 1373ش‌. (19) یاقوت ...
24
... فیروزشاه، ملک جهجو با حمایت امیرعلی حاتم‌خان میرجاندار (میرجامدار)، حاکم ... . (4) غلامحسین‌بن هدایت‌اللّه طباطبائی، سیرالمتأخرین، چاپ سنگی لکهنو 1314 ...
25
... صیرفی، آداب خط. (10) زهره طباطبایی، «پیوند میان خط معقلی و ... ، تهران: فرهنگستان هنر، 1386ش. (24) میرعلی بن میرباقر هروی، مدادالخطوط، در ...
26
... ‌ در 1355ق‌ به‌ کوشش‌ سعید طباطبایی نائینی‌ در تهران‌ به‌ چاپ ... ‌ تحریر اقلیدس‌ مصدّر به‌ نام‌ امیرعلی‌شیر نوایی‌ حاشیة علی‌ الحاشیة ... ‌، که‌ الهی‌ آن‌ را برای‌ امیرعلی‌شیر نوایی‌ نوشته‌ است‌ شرح ...
26 نتيجه يافت شد  (0.00 ثانیه)
جعبه ابزار