7603 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
991
... .» ... بهره‌مندى از نعمت‌ ... نقش عمل صالح، در بهره‌مندى ... آنها همان فاسقانند.» ... تحوّلات تاريخى‌ ... نقش عمل صالح انسانها، در تحوّلات ... از او....» ... نجات از پستى‌ ... نقش عمل صالح، در رهايى آدمى ... و ياور آنهاست.» ... هدايت‌ ... نقش عمل صالح، در هدايت و ...
992
... ترین مؤلفه‌های تمدن بشری، نقش اساسی در تکوین هویت انسان ... ‌های اساسی تمدن بشری، نقشی مهم در تکوین هویت انسان ... مهم‌ترین ارکان زندگی، نقش مهمی بر شکل‌گیری هویت ... باشد، مفهوم هویت دینی نقش مهمی در زندگی افراد بازی ... در بین افراد جامعه، نقش بسیار مهمی در ایجاد و ...
993
... سوره انعام، آیه 96. قرآن، نقش اساسی ماه و خورشید در ... . «ذلِکَ تَقدیرُ العَزیزِ العَلیم» ... نقش ماه در تقویم ... از ماه ... که برخی از مفسران نقش اساسی در تعیین ماه ... فراهم می‌گردد. ... تاریخچه ... نقش ماه در سال‌شماری از ... سال ... قرآن کریم به نقش برجسته ماه در تعیین سال ...
994
... چنین است، همگی برای من نقشه بکشید و مرا مهلت ندهید ... بیناست! خداوند او را از نقشه ‌های سوء آنها نگه داشت ... بیناست! خداوند او را از نقشه ‌های سوء آنها نگه داشت ... چنین است، همگی برای من نقشه بکشید و مرا مهلت ندهید ... بیناست! خداوند او را از نقشه ‌های سوء آنها نگه داشت ...
995
... شکل سیاسی سازماندهی شده است. نقش دولت در اقتصاد عبارت ... سازماندهی شده است. ... نقش دولت در اقتصاد ... نقش دولت در اقتصاد ... جلوگیری گردد. ... ابزارهای ایفای نقش دولت ... دولت برای تامین اهداف ... دولت سوسیالیسم ... دولت در اقتصاد، نقش اساسی دارد. مدیریت دولتی اقتصاد ...
996
... «یهودیان مخفی» (انوسی‌ها) نقش موثری در پیدایش و گسترش ... تحولات معاصر ایران بوده است. ... نقش یهودیان جدیدالاسلام ... در بررسی تاریخ ... بریتانیا» یاد کرده است. ... نقش یهودیان علنی ... صرف‌نظر از ... سران جامعه بهایی تهران بودند. ... نقش یهودیان سایر کشورها ... گروش یهودیان ...
997
... است که از جمله آنها نقش آب در آیین‌های ... اند، چنان که اشاره به نقش آب در زنده کردن طبیعت ... از آلودگی دانسته شده است. ... نقش آب در آیین های اسلامی ... آسمان در آیاتی که از نقش تطهیری آب یاد شده، موجب ... مورد توجه فقیهان است. ... نقش درمانی آب ... نقش درمانی برخی آب‌ها ...
998
... چون ابن‌ عباس نیز نقش بسزایی در حل شبهه ‌ تناقض ... برای قبول صورتی آماده بکنند، نقشی ندارند؛ یعنی اینها وجود ... نه مادر. نقش پدر و مادر نظیر نقش کشاورز است. ... خداوند متعال دانست؛ امّا نقش و تاثیر هرکدام از عوامل ... بلکه بشر در آمادگی آن نقش دارد. در عین حال، ...
999
... کودکان سه نقش مهم برعهده دارد. ... نقش ... الف. وظیفه یا نقش محدودکننده. تنبیه ... نامطلوب جلوگیری می‌کند. ب. نقش تربیتی. کودکان پیش از آنکه ... قرار خواهند گرفت. پ. نقش انگیزش. به اجتناب از رفتار ... اجتماعی مقبول سه نقش مهم ایفا می‌کند. ... نقش ... الف. ارزش تربیتی ...
1000
... شناخت اجتماعی (Social Cognition) نقش بسیار مهمی را ایفا می ... همبستگی را می‌توان در نقش تصورات قالبی (Stereotype) ... ‌های مربوط به اشخاص، نقش‌ها، وقایع و طرح ... طرح‌های ذهنی از نقش‌ها ... طرح‌های ذهنی ... شخصی را بر اساس یک نقش خاص مقوله‌بندی (Categorization ...
7603 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
جعبه ابزار