1164 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
11
... خمر به هر مایع مستکننده اطلاق می‌شود. در ... می‌پرسند چه چیز انفاق کنند؟ بگو: از مازاد نیازمندی ... شوید». خوردن هر نوع نوشیدنی مستکننده حرام است. «یسـلونک عن ... می‌پرسند چه چیز انفاق کنند؟ بگو: از مازاد ... خمر را به هر چیز مست کننده تفسیر فرمود.) ... فلسفه حرمت ...
12
... و عدم آن است، مانند مست کننده بودن که شارع مقدس آن ... حرام است، چون مست کننده است. علت؛ یعنی مست کنندگی موضوع حکم را ... به غیر شراب از دیگر مست کننده‌ها سرایت می‌دهد و ...
13
... ، مست کننده بودن، علت حرمت مایعات مست کننده است. از این رو، مایعی که مست کننده ... ‌گردد، همچون غافل شدن آدم مست از خدا و شریعت او ...
14
... کامپیوتر و ماهواره پرهیز کنند یا آنکه استفاده از آن ... ناشی از آن سرگرمی مضر کنند. ... جنسیت افراد ... جنسیت فرد ... رسوم خود، خوردن تفریحی مستکننده‌ها را جایز و بلکه ... مصرف مواد مخدر و مستکننده‌ها به قصد تفریح و ... را بخرند و مشروبات و مستکننده‌ها به صورت صنعتی ...
15
... سرگرمی‌ها تاثیرگذار و تعیین کننده باشد؛ چراکه برخی از متفکرین ... است مانند قمار و استعمال مستکننده‌ها و امثال آن در ... ، غیبت، چشم‌چرانی، دزدی، مصرف مستکننده‌ها و حتی قتل نفس ... پیروی از رویه عقلایی توجیه نکنند. ... نتیجه‌گیری ... * در تعریف ...
16
... در حال مستی، یعنی افراد مست نمی‌توانند مشغول اداء ... آورده‌اید در حالی که مست هستید به نماز نزدیک ... در حال مستی: یعنی افراد مست نمی‌توانند مشغول اداء ... افراد را تدریجاً آماده کنند و سپس حکم نهایی ... اوقات از نوشیدن مایعات مستکننده به کلی صرف نظر ...
17
... چند روز آن را رها کنند تا به جوش آید و ... آن را بپزند، سپس رها کنند تا این گونه شود. ... بار نمی‌شود، مگر آنکه مست کننده باشد. ... حکم ... فقّاع در ... نجاست فقّاع اختصاص به صورت مست کننده بودن آن ندارد؛ بلکه ... شامل فقّاعی که مست کننده نیست نیز می‌شود. ...
18
... فقهی الکل ... نوشیدن مشروبات الکلى مست کننده حرام و به فتواى ... طبّى اگر مست کننده نباشد و از مایع مست کننده هم گرفته نشده ...
19
... بجا آورید». ... حکم تحریم نماز مست ... تحریم نماز در حال مستی ... ، یعنی افراد مست نمی‌توانند مشغول اداء فریضه ... این اوقات از نوشیدن مایعات مست کننده به کلی صرف نظر شود ... آفتاب بهتر می‌توانند استفاده کنند فراوانند، به همین دلیل هنگامی ...
20
... نمى‌گردد مگر آن كه مستكننده باشد، بر خلاف قول دوم ... حكم یاد شده دائر مدار‌ مست كننده بودن آن نیست؛ بنابراین با ... آن مى‌شود، هر چند مست كننده بودن آن محسوس نباشد؛ چه ...
1164 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
جعبه ابزار