7037 نتيجه يافت شد  (0.10 ثانیه)
11
... بن بکیر بن اعین به ترتیب زیر است: 1 - علی بن ... بن جعفر حمیری 3 - احمد بن محمد بن عیسی 4 - حسن بن علی بن فضال از عبدالله بن ... و علت آن وجود حسن بن علی بن فضال در طریق است. مرحوم قهپایی ...
12
... ابوحمزه ثمالی، حسین بن سعید اهوازی، علی بن مهزیار و علی بن فضّال) کتاب‌هایی با ... عنوان کتاب الزهد داشته‌اند، محمد بن حسن ... ، قاهره 1964ـ1976. (83) حسن بن فضل طبرسی، مکارم الاخلاق، قم 1392 ...
13
... بن عبدالله 3 - محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب 4 - حسن بن علی بن فضال 5 - محمد بن ... ابی‌حمزه از عبدالملک بن ... علت آن را وجود حسن بن علی بن فضال در طریق می‌داند. مرحوم ...
14
... کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحجّة بن الحسن، صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِ وَ عَلی آبَائِهِ...» ) با تفاوت ... عبارت‌اند از: احمد بن محمد عاصمی، علی بن حسن بن علی بن فَضّال. کلینی این دعا ... اسنادش از علی بن حسن بن علی بن فضّال و او از محمد بن عیسی بن عُبَید، او ...
15
... ، ابن ابی یعفور و محمد بن علی حلبی را می‌توان ذکر ... بن عیسی، حمّاد بن عثمان، ایوب بن نوح، جمیل بن دراج، حسن ابن علی بن فضّال، حسن بن ... برگرفته از روایات استادش محمد بن علی حلبی بوده است. ... وفات ... به ...
16
... راویانی مانند: حسن بن علی بن فضال (فطحی) و سهل بن زیاد در سلسله سند ... طریق شیخ طوسی سهل بن زیاد و حسن بن علی بن فضال قرار دارند، شهید ... الصغار عن الحسن بن علی بن عبداللّه، عن الحسین بن علی بن فضال، عن داود بن ابی یزید ...
17
... به نام کتاب فضل القرآن و کتاب تفسیر القرآن. علی بن ابراهیم قمی ... حسن (م 224 ق) فرزند علی بن فضال کوفی تیملی معروف به ابن ... اثر ابوالحسن علی (206 - ب 270 ق) فرزند حسن بن فضال کوفی معروف ...
18
... بن محمد بن ابی نصر، وقال بعضهم، مکان الحسن بن محبوب، الحسن بن علی بن فضال و فضالة بن ... أیوب وقال بعضهم مکان فضالة بن أیوب، عثمان بن ... ، به جای حسن بن محبوب، حسن بن علی بن فضال (یا) و فضالة بن ایوب را از ...
19
... بود. ... معرفی اجمالی ... ابوداود سلیمان بن سفیان مسترق منشد سمط کوفی ... بن محبوب، محمد بن حسین، عبدالرحمان بن ابی‌نجران، علی بن حسن بن علی بن فضال و فضل بن شاذان ... ، برگرفته از مقاله «ابوداود سلیمان بن سفیان مسترق». ... محدثان شیعه ...
20
... ‌ علی بن رئاب‌، هشام‌ بن سالم‌ جوالیقی‌، عبدالله‌ بن سنان‌، علاءبن رزین‌، محمد بن نعمان ... ‌ صاحب‌ الطاق‌، عبدالله‌ بن بکیر، علی بن ابی‌ حمزه‌ بطائنی‌، حسن‌ بن صالح‌ بن ... به‌ جای وی حسن‌ ابن‌ علی بن فضال را قرار داده‌ است‌. طوسی ...
7037 نتيجه يافت شد  (0.10 ثانیه)
جعبه ابزار