2810 نتيجه يافت شد  (0.01 ثانیه)
11
... آیه به عدد کوفی و حجازی، 41 آیه به عدد بصری، چهل آیه ... به عدد شامی، 133 کلمه ...
12
... 28 آیه به عدد کوفی ، 29 آیه به عدد بصری و شامی ، سی ... آیه به عدد حجازی ، 224 ...
13
... 96 آيه به عدد کوفى، 97 آيه به عدد بصرى، 99 آيه به ... عدد حجازى و شامي، 378 ...
14
... ، 77 آیه به عدد حجازی، 76 آیه به عدد بصری، 351 یا 352 ...
15
... آیه به عدد کوفی و شامی، 48 آیه به عدد بصری، 47 آیه ... به عدد حجازی، 312 یا ...
16
... 93 آيه به عدد کوفى، 94 آيه به عدد بصرى و شامى، 95 ... آيه به عدد حجازى، 1149 ...
17
... 59 آیه به عدد کوفی، 57 آیه به عدد بصری، 56 آیه به ... عدد حجازی و شامی، 346 ...
18
... ، 84 آیه به عدد حجازی ، 82 آیه به عدد بصری ، 1199 یا 1288 ...
19
... به عدد کوفی ، 53 آیه به عدد حجازی ، 52 آیه به عدد بصری و ...
20
... ‌های تفسیری، 29 آیه به عدد بصری، 380، 375 یا 330 کلمه ...
2810 نتيجه يافت شد  (0.01 ثانیه)
جعبه ابزار