1971 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
21
... دوران دارای تحول شد؛ عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن فیصل ... نمی‌نمایند.. » ملک عبدالعزیز در سال 1344ه. ق سلطه ... حکومت عربستان در دست عبدالعزیز بن سعود بود که ... تاج را به فیصل بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان، اعطا ... قدرت‌گرفتن فیصل بن عبدالعزیز، موضع عربستان در این ...
22
... کنند. ... عبدالرحمان بن عبدالعزیز تجیبی ... عبدالرحمان بن عبدالعزیز تجیبی به عنوان نخستین ... اموی گردید ... عبدالرحمان بن عبدالعزیز تجیبی ... عبدالرحمان بن عبدالعزیز تجیبی، سرسلسلة خاندان ... یکی از این نبردها عبدالعزیز، پسر عبدالرحمان بن عبدالعزیز کشته شد. تجیبیان ...
23
... کرده است. ... عمر بن‌ عبدالعزیز ... عمر بن‌ عبدالعزیز: (مقـ ۵۳۶ق/۱۱۴۲م)، فقیه ... می‌کردند. ... احمدبن‌عبدالعزیز ... تاج‌الدین والاسلام احمدبن‌عبدالعزیز، فقیه. وی برادر ... . ... سیف‌الدین محمدبن‌ عبدالعزیز ... سیف‌الدین محمدبن‌عبدالعزیز: (زنده ح ۶۱۷ق/۱۲۲۰۱م ...
24
... به دوران خلافت عمر بن عبدالعزیز مستند سازیم؛ چراکه کتاب‌ها ... ، صدور فرمان عمر بن عبدالعزیز نشانه آغاز تدوین بوده است ... بسیاری برخوردار است. عمربن عبدالعزیز به سال 101 هجری درگذشته ... بیروت 1974. (24) خولی، محمد عبدالعزیز، تاریخ فنون الحدیث النبوی، چاپ ...
25
... حمادی ساحلی، بیروت1408. (5) عبدالعزیز ثعالبی، عبدالعزیز الثعالبی من آثاره و أخباره ... ، الاسلام و حَضارته، ترجمه زینب عبدالعزیز، صیدا (1981)؛ ... پانویس ... المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «عبدالعزیز ثعالبی»، شماره4237 . ... تراجم رده ...
26
... می‌باشد. ... معرفی اجمالی ... عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن فیصل ( ... عراق، منتفق، پدید آورد. عبدالعزیز به ریاضتاخت و اگرچه ... . ... بازگرداندن قبایل بیابان گرد ... عبدالعزیز همچنین کوشید تا قبایل بیابان ... شود. ... پیمان انگلستان و عبدالعزیز ... انگلستان همچنین پیمان‌های ...
27
... یزید از زندان عمر بن عبدالعزیز گریخت و یزید بن عبدالملک ... بود و خلیفه عمر بن عبدالعزیز در رجب سال 101ق/ژانویۀ ... . ... ابوعلی حمزة بن عبدالعزیز ... ابوعلی حمزة بن عبدالعزیز بن محمد بن احمد ... ارنبی، سمط اللآلی، به کوشش عبدالعزیز المیمنی، قاهره، 1354ق. (19) شارل ...
28
... زمان با خلافت عمر بن عبدالعزیز، از سر گرفته شد، گرچه ... ندادند. ... خوارج نزد عمر بن عبدالعزیز ... قیام خوارج تا زمانی که ... عمر بن عبدالعزیز در قید حیات بود، به ... مقاله «خوارج دوران عمر بن عبدالعزیز»، تاریخ بازیابی 1395/02/07 ...
29
... ‌بن عُرَیعِر (امیر احساء) و عبدالعزیز پسر محمدبن سعود (حاکم درعیه ... وهابیت، بیعت کردند. در 1195، عبدالعزیز، که از 1179 حاکم درعیه ... خالد بن سعود ... خالدبن سعودبن عبدالعزیز در 1253، پس از تسخیر ... خواهد کرد. هزازنه تسلیم شدند. عبدالعزیز بزرگان و رهبران هزازنه را ...
30
... بَرّاج‌، سعدالدین‌ ابوالقاسم‌ عبدالعزیز بن‌ نحریر بن‌ عبدالعزیز ابن‌ براج‌ طرابلسی‌ معروف ... عبدالرحمان‌ نیشابوری‌ خزاعی‌، حسن‌ ابن‌ عبدالعزیز جیهانی‌، قاضی‌ ابن‌ ابی‌ کامل ... بن‌ عبیدالله‌، فهرست‌، به‌ کوشش‌ عبدالعزیز طباطبائی‌، بیروت‌، 1406ق‌/1986م‌. ...
1971 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
جعبه ابزار