638 نتيجه يافت شد  (0.07 ثانیه)
11
... ذات خداوند است. ... صفات ذاتی و صفات فعلی ... صفت ذاتی، با لحاظ ... اصلی اوست، از هر عیب منزه است، به کسی ستم ... و شایسته عظمت است؛ خداوند منزه است، از آن چه ... ؛ اسما و صفات (قرآن)؛ آیات صفات ذات؛ آیات صفات تشبیهی؛ آیات صفات تنزیهی. ... پانویس ...
12
آیات صفات تنزیهی به آیات ناظر به تنزیه خداوند از صفات مخلوقات اطلاق می‌شود ... . ... منظور ... منظور از "آیات صفات تنزیهی" آیات بیانگر تنزیه و پیراستن خداوند متعال ...
13
... می‌گوید که‌ ذات‌ الهی‌ منزه از آن‌ است‌ که‌ میان ... ‌ است‌ مقدس‌ و دارای‌ صفات کمال‌ و تنزیه، بمانید تا من‌ نزد ... ‌، متعدد می‌شود و با تنزیه حق‌، منزه می‌گردد. برای‌ نزدیک ... گونه‌ای‌ تجلی‌ از تجلیات‌ تنزیه به‌ حقیقت‌ کلیه‌، حقیقتی‌ ...
14
... است. ... باطن باصفات تنزیهی و ظاهر با صفات تشبیهی ... باطنٌ بأسمائه التّنزیهیّه ... ، ظاهرٌ باسمائه التّشبیهیّه (خداوند باصفات تنزیهی ـ سلبی ـ خود پنهان است و ... صرفاً او را منزّه می گرداند، و صفات ثبوتی ـ که در ...
15
... بیرون نیستند، یا صفت حسن و یا صفت قبح (مقام ثبوت). ... نقصی در مقام ذات و صفات منزه است، لازمه کمال ذاتی و ... از هرگونه عیب و نقصی منزه باشد. وجوب علی الله ... از هر گونه فعل ناروایی منزه است، اثبات شود که ... که خداوند از فعل عبث منزه است، بر ضرورت معاد ...
16
... . صفات فعل . صفات ذاتی خداوند نیز به صفات جمال ( صفات ثبوتیه ) و صفات جلال ( صفات سلبیه ... به تقسیمی دیگر به صفات تشبیهی (خبریه) و صفات تنزیهی تقسیم می‌شود ... ‌های آیات صفات ذات، آیات صفات فعل، آیات صفات تشبیهی و آیات صفات تنزیهی خواهد ...
17
... سایر صفات و مشخصاتی است که باری‌تعالی از آن منزه ... خود را که از این صفات منزه است، می‌شناسد؛ و ... کمال و سایر صفات جلال و جمال می‌شناسد ... کرده است، خود دارای تمام صفات کمالیه است؛ زیرا بدیهی ... باشد و خدا از آن منزه است؛ بلکه علم خدا ...
18
... به معنای تنزیه و تقدیس خداوند از صفات سلبی و ... تسبیح می‌کنند. حضور صفات تنزیهی همراه با تسبیح ‌الاهی ... نیست. همچنین این برخورد تنزیهی، سیطرۀ جلال الاهی در ... تسبیح را تنزیهی «لابشرط» و تقدیس را تنزیهی «بشرط لا ... » دانسته‌اند که مانع تعطیل صفات ...
19
... از تمیز عاشقی و معشوقی منزه بود، لیکن از انگیزش عشقی ... تقابل وجود مبراست (و صفات تنزیهی در لسان شرایع گواه آن ... که غذای جان عاشق، بیشتر صفات عدمی است. 3. شهسوار ... اغیار گردد. آنچه از صفات وجودی در مملکت وجود عاشق ... نتیجه دعوتشان بیشتر مایل به تنزیه می‌نمود؛ تا نوبت ...
20
... خدایی که هم دارای صفاتی شبیه به صفات خلق (مانند بصیر بودن ... عین حال، از همه این صفات منزه است. اساس و بن‌مایه ... ادیان برقرارکردن نسبتی است با صفات این امر مقدس و مینوی ... و مراد از آن خرابی صفات بشری و تجربه بیرون رفتن ... سد و بدین‌ترتیب، راه تنزیه را طی می‌کند. در ...
638 نتيجه يافت شد  (0.07 ثانیه)
جعبه ابزار