216 نتيجه يافت شد  (0.01 ثانیه)
11
... ‌کرد. ... شیخ محمد حسن نجفی ... صاحب جواهر (1266 قمری). شیخ زین العابدین ... و در درس شیخ محمدحسن نجفی (صاحب کتاب جواهر) شرکت کرد. ... . 18 ـ شیخ عیسی رشتی پدر شیخ عبدالحسین رشتی ... اجازه ... شیخ زین العابدین به ... انتها، 3 ـ حواشی بر کتاب جواهر، 4 ـ حواشی بر مسالک ...
12
... میراحمد نجفی جواهری است. ... معرفی اجمالی ... شیخ علی‌ بن میراحمد نجفی جواهری، در ... ‌ را تا 1312 ش نزد عبدالحسین حِلّی‌، میرزاحسین‌ نائینی‌، آقاضیا ... ارشاد برپا می‌داشت‌. شیخ‌علی‌ جواهری در 1313 ش‌، به‌ قصد ...
13
... است: مدرسه شیخ‌العراقین یا مدرسه شیخ عبدالحسین (اکنون مسجد ... از شاگردان صاحب جواهر و شیخ انصاری و شیخ علی کاشف‌الغطا ... تهران از شاگردان صاحب جواهر که هدایة‌ المسترشدین ... طهرانی از شاگردان صاحب جواهر و شیخ محمدحسن شریعتمدار استرابادی ...
14
... است: مدرسه شیخ‌العراقین یا مدرسه شیخ عبدالحسین (اکنون مسجد ... از شاگردان صاحب جواهر و شیخ انصاری و شیخ علی کاشف‌الغطا ... تهران از شاگردان صاحب جواهر که هدایة‌ المسترشدین ... طهرانی از شاگردان صاحب جواهر و شیخ محمدحسن شریعتمدار استرابادی ...
15
... وضع مالی آن روز صاحب جواهر) شیخ محمد حسن خودش از گرسنگی ... حاج شیخ محمد حسین کاظمی؛ 8. شیخ عبدالحسین شیخ العراقین تهرانی؛ 9 ... نمود. ... جایگاه علمی جواهر ... مرحوم شیخ عباس قمی، جواهر را بی نظیر و ...
16
... محمدحسن بن باقر النجفی صاحب جواهر بود ـ تلمذ کرد. ... شاگردان ... عده ... است. ... شیخ العراقیین ... شیخ عبدالحسین بن علی تهرانی حائری، معروف به شیخ العراقین، شیخ الاجل ... محضر علمایی مانند صاحب جواهر استفاده کرد. صاحب جواهر به ایشان اجازه ...
17
... و از درس شیخ عبدالحسین طهرانی معروف به شیخ العراقین که گفته می ... عبارت بوده‌اند از: شیخ شریف (شریف جواهری؛ متوفی 1314)، نواده ... صاحب جواهر ؛ آقامیرزاصادق آقا مجتهد تبریزی ( ... مجتهد (متوفی 1337)؛ شیخ علی بن شیخ محمدرضا (کاشف الغطاء_متوفی ...
18
... محمد عبده و سفر سید عبدالحسین شرف الدین به مصر و ... . در جامع ابوحنیفه شیخ محمد جواد جواهری و شیخ رؤف استاد (اعظمیه) ... گردآوری شده است. ... علامه امینی ... شیخ عبدالحسین امینی نجفی، معروف به علامه ... بوده است. شیخ انصاری پس از صاحب جواهر مرجعیت عامه یافت ...
19
... : ... آیت‌الله حاج شیخ عبدالحسین ایروانی ... آیت الله حاج شیخ عبدالحسین ایروانی در کربلا ... شیخ اعظم شیخ مرتضی انصاری و آیت‌الله شیخ محمد حسن نجفی (صاحب جواهر ... ) و آیت‌الله شیخ حسن کاشف ...
20
شیخ عبدالحسین حائری اصفهانی، از علمای قرن ... است. ... معرفی اجمالی ... شیخ عبدالحسین حائری اصفهانی فرزند شیخ محمّدحسین صاحب فصول، عالم ... رفته و از محضر شیخ محمّدحسن صاحب جواهر کسب فیض نمود. ... شاگردان صاحب جواهر ... علمای اصفهان قرن 13 ...
216 نتيجه يافت شد  (0.01 ثانیه)
جعبه ابزار