283 نتيجه يافت شد  (0.07 ثانیه)
11
... و جداسازی صف پاکدامنان از ناپاک‌دامنان و یا آزادگان ... دل‌هاشان مرض و ناپاکی است و هم آنان که ... بنابراین، روی سخن با غیر مسلمانان و مسلمانان ناپای‌بند نیست. شأن ... اگر او فرد منحرف و ناپای‌بند و هوس‌باز و ... مسلمانان شناسنامه‌ای و ناپای‌بند، که در روایات نگاه ...
12
 
13
... ) «کلمه خبیثه» (و سخن آلوده) را به درخت ناپاکی تشبیه کرده که ...
14
... است که غیرمسلمان ناپاک است و زدودن ناپاکی از این ... نگه داشتن مسجد‌ها از ناپاکی‌ها: (ولقوله (ص) ... مشرک نجس و ناپاک باشد، نباید وارد مسجدالحرام شود ... آیه کریمه، به معنای ناپاکی اصطلاحی باشد. 2.همه کافران ... کبری سخن ایشان که می‌نویسد: (مساجد باید از ناپاکی‌ ...
15
... دور نگه داشتن مسجدها از ناپاکی‌ها: (ولقوله (ص) ... همانند مشرک نجس و ناپاک باشد، نباید وارد مسجدالحرام ... آیه کریمه، به معنای ناپاکی اصطلاحی باشد. 2. همه ... کافران از نظر شرع ناپاک باشند. ... =نکته نخست= ... (نجس ... سخن ایشان که می‌نویسد: (مسجدها باید از ناپاکی‌ ...
16
... دور نگه داشتن مساجد از ناپاکی‌ها: (ولقوله (ص) ... مشرک نجس و ناپاک باشد، نباید وارد مسجدالحرام شود ... آیه کریمه، به معنای ناپاکی اصطلاحی باشد. 2.همه کافران ... کبری سخن ایشان که می‌نویسد: (مساجد باید از ناپاکی‌ ... انگیزه جلوگیری از ورود، ناپاکی و احترام مسجد در ...
17
... باب طهارت سخن گفته‌اند. ... احکام ... پاکی و ناپاکی عرق ... عرق بدن ...
18
... در بُعد جسمانی به معنای ناپاکی، چرک ، زباله ، سرگین ... در حالى که میدانیم این سخن درست نیست ، زیرا ماهى ... »؛ بگو: «(هیچ‌گاه) ناپاک و پاک مساوی نیستند؛ هر ... :هرگز زیادى بدان و ناپاکان شما را بشگفتى در ... آیه مورد بحث روى سخن با کسانى است که ...
19
... در بُعد جسمانی به معنای ناپاکی، چرک ، زباله ، سرگین و ... مانند ربا دانسته‌‌اند. ... خوراکهای ناپاک ... قرآن به مصرف غذاهای ... که کسی از نجاست منافقان سخن نگفته است بنابراین وحدت سیاق ... لـکِن یُریدُ لِیُطَهِّرَکُم...»  و سخن گفتن از پس پرده و ...
20
... کافران، افرادی پلید و ناپاک هستند. «قل لایستوی الخبیث والطیب ... تفلحون»؛ بگو: «(هیچ‌گاه) ناپاک و پاک مساوی نیستند؛ هر ... چند فزونی ناپاکها، تو را به شگفتی اندازد ... :هرگز زیادى بدان و ناپاکان شما را بشگفتى در ... آیه مورد بحث روى سخن با کسانى است که ...
283 نتيجه يافت شد  (0.07 ثانیه)
جعبه ابزار