642 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
11
... روضة من ریاض الجنة او حفرة من حفر النیران:" قبر یا باغى ... از باغ هاى بهشت است یا حفره ... ‌اى از حفره ‌هاى دوزخ "! و اینكه ...
12
... روضة من ریاض الجنة ـ او حفرة من حفر النیران: «قبر باغی از ... باغ‌های بهشت، یا حفره‌ای از حفره‌های دوزخ است». ... روزی ...
13
... فرا می‌رسید، حفره‌ای در زمین حفر می‌کرد و بالای ... بود، آن را در میان حفره پرتاب می‌کرد، و اگر ...
14
... آن‌قدر سخت است که حفره‌ای تونل مانند در دل ... آن حفر می‌شود، مانند برخی نقاط ... و خط افقی یا منحنی، حفره‌های خالی به‌وجود می ...
15
... چگونه می‌توان چاله و حفره‌ای در زمین کند و ...
16
... ‌کنند و در نهایت به حفره‌ای تنگ و تاریک می ... سان، قبر و برزخ یا حفره و دریچه‌ای است به ...
17
... باغ‌های بهشت یا حفره‌ای از حفره‌های دوزخ. ولی در ...
18
... در دست نیست. ... پناه به حفره‌ها ... برخی مستمندان صفّه برای ... سرما در فصل زمستان به حفره‌ها پناه می‌بردند. ... ِازار ...
19
... ‌داند که در این کوه حفره‌ای بزرگ با عمقی ناپیدا ... که اگر سنگی بزرگ بدان حفره می‌افکندند صدایی از آن ...
20
... اسباب و غذای حیوانات و حفره‌ای برای انبار حبوبات تعبیه ... باز است و در پایین، حفره‌ای برای ریختن خاکستر دارد ...
642 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
جعبه ابزار