232 نتيجه يافت شد  (0.11 ثانیه)
1
... ملا عبدالله یزدی که صاحب حاشیه بر تهذیب المنطق است، تلمذ کرده و او ... ، حاشیه‌ای بر حاشیه استاد خود ملاعبدالله بر شرح ملاجلال الدین محمد دوانی بر تهذیب المنطق تفتازانی ... ملا عبدالله یزدی که صاحب حاشیه بر تهذیب المنطق است، تلمذ کرده‌ام. وی ...
2
... یزدی (متوفی 981) مؤلف حاشیه بر بخش منطق تهذیبالمنطق و الکلام اثر تفتازانی ... چون شرح‌الشرایع و حاشیه بر شرح تجرید قوشچی شاگردان ... این کتب عبارتند از: 1. ملا عبدالله یزدی 2. ... تاکنون ده‌ها حاشیه و شرح بر آن نگاشته شده ...
3
... وجودیات است. حکیم سبزواری در حاشیه بر اسفار می‌نویسد: «فان النفس ... اینجاست که حکیم سبزواری در حاشیه بر اسفار این نکته را خاطرنشان ... سبزواری در همین راستا، در حاشیه بر شرح منظومه، به توضیح ... داشتند. به عنوان شاهد؛ در حاشیه بر تهذیب المنطق چنین می‌خوانیم: «و اما ...
4
... - حاشیه بر مطالغ در منطق 5- حاشیه بر حاشیه دوانی بر شرح تجرید در کلام 6- حاشیه بر تهذیب المنطق تفتازانی ... 7- حاشیه بر منطق کبری ...
5
... ، كمتر نظیری مـی‌تـوان بـر او پـیـدا نـمود. بیشتر ... متوفی 981) صاحب حاشیه بر تهذیب المنطق تفتازانی که به نام حاشیه ملاعبدالله از کتب ... درسی رایج منطق در ... ؛ سید ماجد بحرانی که بر الاثناعشریّه بهائی (درباره نماز) ...
6
... آیات الاحکام. 17. حاشیه بر حاشیه «تهذیب المنطق» دوانی. 18. حاشیه بر مبحث «عذاب القبر» از ... در منطق. 30. حاشیه بر «قواعد» علامه در فقه. 31. حاشیه بر «تهذیب» از ... شیخ الطائفه شیخ طوسی. 32.‌ حاشیه بر «خطبه ...
7
... ، ملاعبداللّه یزدی صاحب حاشیه معروف بر تهذیب المنطق، ملامیرزاجان شیرازی معروف به ... ملاعبداللّه یزدی صاحب حاشیه معروف بر تهذیب المنطق که به حاشیه ملاعبداللّه معروف و ... علی دوانی، حاشیه دوانی بر تهذیب المنطق را نیز حاشیه کرده است. ابتدا ...
8
... بر رساله شمسیه نیز محسوسات را همچون شرح منطق ... حاشیه خود بر تهذیبالمنطق تفتازانی، ... 23) طوسی، نصیرالدین، منطق التجرید فی الجوهر النضید، ... یزدی، ملاعبدالله، الحاشیه علی تهذیب المنطق، قم، مؤسسه النشر ...
9
... بدیهی ... در منطق، درباره این‌که بر این قسم از ... ملاّ عبدالله نیز در حاشیه خود بر تهذیب المنطق تفتازانی ، یقینیات را ... (7) مسعود بن عمر تفتازانی، تهذیب المنطق، قم (بی تا). (8) ... بن حسین یزدی، الحاشیة علی تهذیب المنطق لِلتفتازانی، قم (بی تا). ...
10
... شرح و حاشیه می‌نوشته‌اند و بر آن حاشیه‌ها نیز ... حواشی دیگر و هم‌چنین حاشیه بر حاشیه... در عین حال دوره ... آقای علی دوانی، حاشیه دوانی بر تهذیب المنطق را نیز حاشیه کرده است. ابتدا به ... استادان او در علوم عقلی (منطق و فلسفه) جز ملاعبداللّه ...
232 نتيجه يافت شد  (0.11 ثانیه)
جعبه ابزار