2802 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
11
... به سر می‌برد. ... توهم ... توهم Hallucination: توهم یا همان اختلال در ادراک ... اهمیت زیادی دارد. در واقع توهم یعنی تجارب حسی یا ادراکی ... ‌های نظام‌یافته و یا توهمات شنیداری وسیع، از مهمترین علایم ... نشانه‌های شاخص چون هذیان، توهم، عدم انسجام و رفتار بسیار ...
12
... تکلیف موجودین تکلیف مولوی تکلیف موهوم تکلیف نفسی تکلیف واقعی تلازم ... مصالح معتبر مصالح ملغی مصالح وهمی مصحف مصدر مصلحت (اصول) ... مصلحت ملایم مصلحت ملغی مصلحت وهمی مصنفین اصول فقه مطلق مطلق ...
13
... و علت (خدا)، بداند این توهم را در پی خواهد داشت ... این رو، برای دفع چنین توهم و لوازمی، که ناشی از ... از چنین نظری، دفع این توهم است که ماهیات بدون جعل ... مجعول بودن ماهیت را دفع توهم بی نیازی ماهیت از علت ... در باره معدومِ ممکن موجبِ توهمِ بی نیاز بودن آن است ...
14
... منطق بوده و به معنای توهم وجود ترکیب و از ... سبب به وجود آمدن آن «توهم وجود ترکیب» است و ... و انفراد آنهاست، تصور و توهم انضمام و ترکیب به ذهن ... القا شود و با این توهم، کلام نیز کاذب باشد، ... سبب آن «ترکیب مفصل» یا «توهم وجود ترکیب» نام دارد. ... بیان ...
15
... مرکب بوده و ناشی از توهم تالیف در الفاظ مفرد ... مغالطه ترکیب مفصل، ناشی از توهم تالیف در الفاظ مفرد است ... ترکیب مفصل عبارت‌اند: غلط توهم وجود ترکیب، مغالطه اشتراک ... ، مغالطه ترکب مفصل و مغالطه توهم مرکب. ... وجه تسمیه ... وجه ... این دو جمله اخیر این توهم پیش می‌آید که ...
16
... آنان موافق نظر شیعیان است. ... توهم دفن مغیره در نجف ... برخی ... صحیح‌تر است. این توهم از چند جهت باطل و ... مغیره ... در جهت نفی این توهم فوق، عده‌ای از ... از افراد موثق درباره این توهم سؤال کردم آنها جواب ... از شب زنده‌داران بود. توهم اینکه آرامگاه فعلی امیرمؤمنان، قبر ...
17
... و متشابه و حفظ و توهم در میان مردم است. در ... کند. این نخستین نفر. ... گرفتار توهم در حدیث ... (دومین نفر) شخصی ... در نمی‌یابد و گرفتار توهم می‌شود؛ قصد دروغگویی ندارد ... می‌دانستند که این سخن توهمی بیش نیست، نمی‌پذیرفتند و ... خود او نیز اگر به توهم خود پی مبرد، آن ...
18
... این است که می‌خواهد توهمی را که احیانا ممکن ... کند، دفع نماید، و آن توهم، این است که فلسفه ... که در سینه مؤمنین این توهم ایجاد شود که: ... سوال ... خدای تعالی برای دفع این توهم خاطرنشان کرد، که تشریع ... باید باطل باشد، از این توهم هم جواب می‌دهد: ...
19
... ما علی الارض زینة لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. . نیز ... ، متضادند. پس نباید توهم شود که منظور تضاد ... از شبهات عقلی) که موجب توهم جبر است؛ ... شبهات ... کارهایش مستقل است؛ این توهم باطل است (و اکثر ... روایی ... روایات نیز، برخی موهم جبر است و متناسب با ...
20
... حديث تحف دارد. ... دفع يک توهم ... ممکن است گفته شود جواز ... آن دانست. در دفع اين توهم بايد خاطرنشان کرد ما براى ... ) تمسک جست. مردود بودن اين توهم که عمومهاى ياد شده، تنها ... رديف آنها باشند. ... دفع يک توهم ... ممکن است در نگاه ابتدايى ...
2802 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
جعبه ابزار