14448 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
971
... هم پیوستن چند بخش همجوار تشکیل می‌شود؛ طوریکه همۀ بخش ... ، سیاسی، واحدی را بنام شهرستان تشکیل می‌دهند. طبق قانون تقسیمات ... 50 هزار نفر هم قابل تشکیل است. اداره هر شهرستان به ... اداری شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل می‌شود. عضویت شورا انتخابی ...
972
... ولده فهو المعروف بین الاصحاب… واستشکل فی استفادته من الاخبار ومن ... می‌نویسد: امّا التمسّک بالاجماع فیشکل مع ملاحظة طریقة المتقدّمین فیه ... اجماعی بودن مسأله توسط علامه، مشکل است، زیرا جماعتی از بزرگان ... با وجود معلوم بودن مدرک، مشکل است. ... حجت نبودن اجماعِ مخالف ...
973
... نمایاندن ویژگیهای ظاهری و شکل ظاهری جسم و هیأت ... زینتهای زن، حتی به شکل تصویری است. دلیلی مانند ... ناشناخته‌اند. بنابراین، روایت اشکال سندی دارد و درخور اسناد ... به موهای مانند آنان اشکالی ندارد…). شیخ صدوق این ... پی نداشته باشد، بدون اشکال خواهد بود. ... به خاطرآوردن ...
974
... و عناصر معماری ویژه‌ای تشکیل یافته است : ... سردر ورودی ... محوطه‌ای است مستطیل شکل به ابعاد بالغ بر 5ر3016 ... ‌خانه تالاری است مستطیل شکل به ابعاد 5ر116 متر و ... آجری با ساقه کوتاه (عرقچینی شکل) است. سرتاسر تالار به ... جناغی و شطرنجی‌های لوزی‌شکل تزیین شده است. گرداگرد ...
975
... بر اساس اعتبار رأی اکثریت شکل گرفته است. امروزه دیدگاه ... از حداقلی یا حداکثری، شکل خواهد گرفت. اگر پاسخ ... رأی اکثریت حدوثاً و بقائاً شکل نخواهد گرفت. این لوازم ... رأی اکثریت” نیستند تا اشکال پیشین پدید آید؛ بلکه ... به عنوان داور نهایی، اشکال پیشین بر آنان وارد ...
976
... دیگر سنن دینی داشته‌اند. تشکیل گردهمایی‌های سالانه از گروه ... صوفیانه بودند، نقش مؤثرتری در شکل‌گیری تصوف در اروپا داشته ... (د 1994م) ارمنی‌تبار شکل گرفت. وی متأثر از عرفان ... ، زردشتی، هندویی و بودایی دارای شکل ظاهری خاص، و اصول اعتقادی ...
977
... ده دینار باشند) بفروشد، اشکال یادشده بر آن وارد نیست ... گرچه مکیل و موزون نباشد. ... اشکال دوم ... مغایرت میان پول موجود ... و تمامی اینها مبادله نیستند. ... اشکال و جواب نقضی ... اگر بیع ... احتمال تفسیر کرد. ... اشکالات بر این احتمال ... اوّلاً، اشکالی در این نیست ...
978
... مطلب را اجماعی می‌داند: (...لااشکال و لاخلاف منافی کونها للامام ... ازدواج ، طهارت اولاد و...دچار مشکل می‌گردند. شیخ انصاری ، در ... بالباطل) شامل نمی‌شود. ... اشکال بر نظر امام ... آیة اللّه ... حاکم بر آن‌ها و... شکلهای جدیدی از تدلیس ، تلبیس ، ...
979
... موم‌ ممکن‌ است‌ به‌ اشکال مختلفی‌ تغییر شکل دهد، بنابراین‌ جسم‌ تعلیمی ... ‌ از میلاد ) است‌، اجزای‌ تشکیل‌دهنده جسم‌، اگرچه‌ به‌ علت ... ؛ اما، ذیمقراطیس‌ به‌ تبیین‌ شکل این‌ اتمها و چگونگی‌ پدیدآمدن ... ‌ از بسایط‌ اولیه‌ تشکیل شده‌ به‌ شکل کره‌ تصویر کرده‌اند ...
980
... ‌یشه‌ها‌ی روبنایی تشکیل می‌شود. ... مقدمه دوم ... سمت و سویی می‌رفت؛‌ اشکالات، شبهات و نقدهای اخباری ... می‌کنند. ... شکل گیری تدوین اصول شیعه ... شکل گیری تدوین ... ، مبتنی بر دیدگاه اهل سنت شکل گرفته است، مانند: قیاس ... ، به نتیجه رسید. اشکال وارد بر اخباریان این ...
14448 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
جعبه ابزار