14460 نتيجه يافت شد  (0.07 ثانیه)
1
... سازمان کنفرانس اسلامی دارد. ... مشکلات ترکیه با کشورهای همجوار ... ترکیه ... ترین منطقه در آناتولی بود ــ تشکیل گردد. ... کنگره سیواس ... کنگرۀ ... خارج را فراهم آورد. ... مشکلات اساسی دولت دموکرات ... دولت ... سال 1370ش/1991م به تشکیل دولتی ائتلافی با رهبری سلیمان ...
2
... لبنیات پاستوریزه، روغن نباتی، بیسکویت، شکلات، نان ماشینی، انواع نوشابه‌، ... ایپگیان دانسته‌اند. حوزه تشکیلات مذهبی ارامنه تهران جدیدترین حوزه ... . ... بلدیه ... تشکیلات بلدیه که در واقع شکل نوین اداره احتسابیه ... نمایشی غیرسنتی در تهران شکل گرفتند، مسئولان چاپخانه و ...
3
... فصل جدید بیداری با تشکیل جمهوری ... با تشکیل جمهوری ترکیه و آغاز ... فرهنگی ... مسلمانان بریتانیا با تشکیل سازمان‌هایی چون «اتحادیۀ ... اقدام در امور اسلامی10» تشکیل شد. پارلمان مسلمانان بریتانیا ... جامعۀ اسلامی آلمان و ایجاد تشکیلات اسلامی برعهده دارند. ... بیداری ...
4
... آغاز فعالیت سیاسی تشکلها ... افزون بر انجمنها، تشکلهای دیگری فعالیت سیاسی ... دموکرات» یا «دموکرات عامیون» تشکیل گردید ... آغاز فعالیت رسمی احزاب ... اقلیتهای قومی بودند ... ایجاد تشکیلات سیاسی رسمی روحانیون ... در ... صف‌آرایی برخی تشکلها ... برخی از این تشکلها، بدون داشتن ...
5
... ماموران امنیتی قرار داشت. ... تشکیل جلسه یازده نفره حوزه علمیه ... ، دانشجویان و استادان دانشگاهها، تشکلها و شخصیتهای اسلامی و شیعیان ... دوران ریاست جمهوری... ... = ...ترمیم تشکیلات انقلاب فرهنگی= ... در ۸ شهریور ... او را مسئول رسیدگی به مشکلات عراقیهای مقیم ایران کرد . ...
6
... تهران؛ و نیز چند تشکل دیگر از دانشگاهیان، فرهنگیان، ... جبهه اگرچه از طریق این تشکلهای سیاسی در سازمانهای دولتی، ... است: «احزاب ملی چون تشکیلات منسجمی نداشتند، توانایی استفاده مؤثر ... ، تعارض دیدگاههای سیاسی واحدهای تشکیل دهنده، اختلافات داخلی، بی تجربگی ...
7
... اساسنامه حزب نیز تکمیل شد. تشکیل حکومت دموکراتیک، تساوی حقوق ... و تبلیغاتی حزب، عملکرد تشکیلات حزب و تشکلهای وابسته به حزب بود ... تا 1349ش در رأس تشکیلات تهران و تشکیلات جنوب بود و افزون ... اسلامی ، حزب توده ایران خواستار تشکیل جبهه ضد دیکتاتوری «برای سرنگون ...
8
... نیروی زمینی، هوایی و دریایی تشکیل شده است. شمار نفرات ... داد نیروهای مسلح فلسطینی و تشکیلات سازمان آزادی‌بخش فلسطین ... رأس این مجلس قرار گرفت. ... مشکلات اقتصادی ... هزینۀ نوسازی، به‌ویژه ... بودند. ... حمله فرانسه به تونس ... مشکلات داخلی، مخالفت درباریان سنتی و ...
9
 
10
... تأیید اعتبار نداشت. ... ایجاد تشکیلات اداری ... اقدامات 1271 تا 1274 ... های مهمی دست یافتند. ... تشکیل بلدیه در آنکارا ... نخستین ... دست مصریان (1247ـ1256) تشکیل داد و شورایی که نورالدین ... «اسنادی پیرامون شهرداری طهران و تشکیلات آن: 1286ـ1315 شمسی»، گنجینه، ...
14460 نتيجه يافت شد  (0.07 ثانیه)
جعبه ابزار