19412 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
981
... در سال 1380 ش به شهر تبدیل گردید. امامزاده عبدالمظفر در ... در محاصره افاغنه بود، این شهر دچار قحطی شدیدی گردید، این ... به قم آمدند، برخی بزرگان شهرهای دیگر از جمله مرحوم فشارکی ... قوچان که رسیدیم، در خارج شهر به زیارت امامزاده ابراهیم رفتیم ...
982
... حوزه‌های علمیه این شهر از رونق قابل توجهی برخوردار ... زائر سرای رضویه در شهر مشهد مقدس را آماده ... دارالسلام در خارج از شهر، اداره و صرف عواید ... ایجاد مراکز فساد در شهرهای مذهبی فعالیت می‌نمودند پرده ... جنابعالی و جامعه روحانیت شهر کاشان در مورد شهادت ...
983
... کرمان به خاندان احمدی شهرت دارند. حاج احمد فرزند آقا ... تحصیل پرداخت. در این شهر در محضر حاج محمد هاشم ... و بعضی از علمای این شهر اجازه اجتهاد گرفت ... 1294هـ. ق به حسینیه مشهور به دفه در مزارع رفسنجان ... سر دست به سوی شهر بازگردانیدند. آنان چون اصرار ...
984
... منصوص می‌گویند. ... اقسام شهرت فتوایی ... شهرت فتوایی، به اعتبار مسائل مورد ... می‌گفتند و شهرت درباره آنها به «شهرت فتوایی در فقه منصوص ... منصوص ... چون این شهرت در حقیقت از مصادیق شهرت عملی است، ... ، ص530، برگرفته از مقاله «شهرت فتوایی در فقه منصوص». ... رده ...
985
... ابن ادریس » می‌دانند. ... حجیت شهرت فتوایی متأخرین ... در مورد حجیت ... حجت ندانسته‌اند، اما مشهور، شهرت فتوایی قدما را حجت ... حجت ندانسته‌اند. ... عناوین مرتبط ... شهرت فتوایی قدما. ... پانویس ... ص531، برگرفته از مقاله «شهرت فتوایی متأخرین». ... اصول ...
986
... مشهور، معمولا در شهرت روایی مطرح است. موافقت مشهور، یعنی اشتهار ... بیشتر اصولیون موافقت مشهور یا شهرت روایی را یکی ... فقهای امامیه ، موافقت مشهور را موجب جبران ضعف سند ... دانسته‌اند. ... عناوین مرتبط ... شهرت عملی؛ شهرت روایی. ... پانویس ...
987
... درآمدند. اول فروردین 1362 مسلمانان شهر نبطیه طی تظاهراتی ضمن محکوم ... ‌ای خواستار آزادی امام جمعه شهر جبشیت شدند. در پی اعتصابات ... دولتی را تعطیل کردند. مردم شهرهای جنوب لبنان به خیل عظیم ... مرکز فرماندار نظامی اسرائیل در شهر صور بردند. آنجا بازداشت بودم ...
988
... موقعیت نهاوند ... نهاوند، یکی از شهر‌های استان همدان می‌ ... باشد. این شهر، در جنوب غربی این ... واقع شده است و با شهرهای ملایر ، بروجرد، تویسرکان ... سال 1338 ق. در شهر کاظمین دیده از جهان ... مرجع تقلید بعضی از شهرهای شیعه نشین شد. فرزندان وی ...
989
... سال 1305 هـ. ق. در شهر سامرا ، در عراق ... سید عبدالهادی شیرازی، در شهر سامرا تحصیلات مقدماتی خویش ... از این مقام و شهرت مرجعیت خشنود باشدهمانگونه که ... به سمت امامت جمعه شهر مقدس مشهد و نمایندگی ... بودند. مردم مسلمان شهرهای عراق و ایران که در ...
990
... ترجیح داده‌اند. ... مشهور فقهای شیعه ... به نظر مشهور فقهای شیعه، مستطیعِ ... به تصریح احادیث و نظر مشهور امامیان، مکه و اطراف ... بقره (برخلاف دیدگاه مشهور فقها و مفسران امامی) به ... ، فهرست اسماء مصنّفی الشیعة المشتهر ب رجال النجاشی، چاپ موسی ...
19412 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
جعبه ابزار