19504 نتيجه يافت شد  (0.25 ثانیه)
961
... بازار. شرح سفرهای او به شهرهای جلفا، تبریز ،قم ،اصفهان ... بیان دیدنی‌های این شهرها برای محققان و دانشجویان ... کوچه پس کوچه‌های شهرها و روستاها در پی ... و ماندگار است. ... توصیف شهر قم ... گزارش‌های او ... از شهرهای ایران، به ویژه شهر مقدس قم ...
962
... میرزا ابوالحسن رئیس هیات سیاسی شهرت دارد. بنابراین شرح حال ... فصل سوم: ورود به شهر تفلیس فصل چهارم: ورود ... فصل هفتم: ورود به شهر پترزبورگ فصل هشتم: بازگشت به ... بیرون آمده، به تفرج شهر طوف نمودیم.» نوع نگاه ایلچی ... ، می‌گوید: «طرفه شهری است که شاهزادگان عظیم الشان ...
963
... از سایر شهرهای جهان اسلام در این شهر اقامت نموده ... وی، درباره تاریخ شهر مکه به نگارش درآمده ... یا جد خویش از شهرت برخوردارند؛ مانند: ابن جریح ... انتساب به قبیله یا شهری دارای شهرت‌اند، و یا ... نبوی، تراجم، مشاغل (وظائف)، شهرها و اماکن و نیز کتاب ...
964
... فصلی از کتاب (آثار شهرهای باستانی و جزایر خلیج فارس ... پیدا شدن بقایای مجموعه شهری مهمی است که برای ... داده است. برخلاف سایر شهرهای دیگر ایران که بیشتر در ... و دسترسی نزدیک به آبادترین شهر جنوب ایران ؛ یعنی شیراز ... و پررونق‌ترین مراکز شهری آن روزگار را به ...
965
... صورت روزانه و شهر به شهر و کشور به ... که «توصیف وضع شهر اسلامبول از حیز تحریر ... برای مثال: «روز شنبه هفدهم شهر محرم الحرام ، چهار ... قریه صوفیان، شش فرسخی شهر تبریز رسیدیم.» مولف هنگام ... می‌گردد. نویسنده با ذکر شهرهای قم ، کرمانشاهان، قصرشیرین ...
966
... عربی در مورد جغرافیای تاریخی شهرها. ... معرفی اجمالی ... جز این کتاب ... رسانی و گزارش یعقوبی درباره شاهراه‌های کشیده شده، از ... فصل مربوط به شهرها، به ویژه در مورد شهرهای اقالیم سوم، چهارم ... برخوردار است. خوارزمی طول جغرافیایی شهر بغداد را 78؛ ولی سهراب ...
967
... میرزا ابوالحسن رئیس هیات سیاسی شهرت دارد. بنابراین شرح حال ... فصل سوم: ورود به شهر تفلیس فصل چهارم: ورود ... فصل هفتم: ورود به شهر پترزبورگ فصل هشتم: بازگشت ... بیرون آمده، به تفرج شهر طوف نمودیم.» نوع نگاه ایلچی ... بود، می‌گوید: «طرفه شهری است که شاهزادگان عظیم الشان ...
968
... نویسان فرنگی به این شهر در دوره ناصری درج ... ادامه به سفرهای شاه به شهرهای ایران و مخصوصا قم ... صورت که: «روز جمعه چهارم شهر رمضان المبارک: از یافت ... که «روز دوشنبه نوزدهم شهر رجب که چهاردهم عید ... شعبان و رمضان 1298). 4- شهر قم در دوره ناصری از ...
969
... کلیسایی به ستوه آمده بودند، شهرها و مناطق مختلف، یکی یکی ... به سرزمین هندوستان برسند، عاقبت شهر اسکندریه بعد از یک درگیری ... بر این، فرمانده ارتش فرانسه، شهر اسکندریه را به قسمتهای مختلفی ... رسانده تا اینکه بر اوضاع شهر مسلط گردیدند. لشکرکشی فرانسویان به ...
970
... اقتصادی، اجتماعی و فکری شهر واسط از زمان احداث ( ... درباره تاریخ بناء این شهر در منابع اختلاف وجود ... عباسیان، واسط همچنان از شهرهای مهم عراق باقی ماند. ... داشته‌اند. ... ساکنین شهر واسط ... ساکنین این شهر متشکل از عرب ... باز از والیان این شهر برای مقابله با سلاطین مدد ...
19504 نتيجه يافت شد  (0.25 ثانیه)
جعبه ابزار