136 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
31
... » اسامة بن منقذ؛ «بدیع القرآن» ابن ابیالاصبع المصری؛ «بدیعیات الآثاری»؛ «البرهان فی ... الکلام و المنثور» ضیاءالدین ابن اثیر و... . ... گزارش محتوا ... در ...
32
... مصرع دوم هم تکرار کند. ابن ابی الاصبع می‌گوید: فواصل قرآن از ... نیز آمده باشد. ... اقسام تصدیر ... ابن معتز تصدیر را سه قسم ...
33
... «دو پسر احمد بن ابی بکر» دانسته است. ابن خلکان ضمن استناد ... بن ابی العباس» آمده است. از این رو، باید سخن ابن سعید ... بنی ندا، فرمانروایان جزیرۀ ابن عمر» که ابن سعید مغربی از آن ... العرب، بیروت، 1411ق/1991م؛ 4) ابن ابی اصبع، عبدالعظیم، تحریر التحبیر، به کوشش ...
34
... می‌شود. ... استطراد در قرآن ... "ابن ابیالاصبع"، وجود استطراد را در قرآن ... بسیار دانسته‌اند. ... اولین استطراد ... "ابن رشیق" نخستین نمونۀ استطراد را ...
35
... فی تشبیهات القرآن» ابن ناقیا؛ 4. ترجمه: «بدیع القرآن» ابن ابیالاصبع؛ 6. «صدر ...
36
... ـ کتابی جداگانه نوشت، ابن مُعْتَز (متوفی 296) بود ... دانسته است. به نوشته ابن ابی اصبع متأخران اصطلاح «براعة الاستهلال» ... السحر فی دقائق الشعر، ابن مُنَقَّذ (متوفی 584) ... فهرست منابع ... (1) ابن ابی اصبع، تحریر التحبیر، چاپ حفنی محمد ...
37
... ‌ چه‌ خواهد گفت‌. چنانکه‌ بهترین‌ ابیات، بیتی‌ است‌ که‌ چون‌ صدر ... ‌ شعرانی‌، تهران‌، 1377ق‌. (3) عبدالعظیم ابن ابی الاصبع، تحریر التحبیر، به‌ کوشش‌ حفنی ...
38
... زمینه غریب‌القرآن‌، اَبان بن‌ تَغْلِب‌ شیعی ... گفته سزگین‌ استناد ابن‌عباس‌ به‌ ابیات عربی نزد عالمان‌ ... قرآن‌ مطرح‌ ساختند، مانند ابن ابی اِصْبَع (متوفی 654) در دو ... 10) ابن‌خلدون‌، تاریخ ابن خلدون. (11) ابن‌عطیه‌، تفسیر ابن‌عطیه ...
39
... شد مرگ بر قوم ستمکار". ابن ابی الاصبع می‌گوید: در این آیه ...
40
... ایجاز منظورش را بیان کند. ابن ابی الاصبع می‌گوید: در همه قصه ...
136 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
جعبه ابزار