136 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
21
... . (10) بدیع القرآن، ابن ابوالاصبع المصری (م. 654 ق ... ق. (20) تحریر التحبیر، ابن ابی الاصبع المصری (م. 654 ق.)، ... عیون علوم القرآن، عبدالرحمن ابن الجوزی (م. 597 ق ... العظیم، احمد بن جعفر ابن المنادی (م. 336 ق ... . (57) ملاک التأویل، ابن الزبیر الثقفی الغرناطی (م. 708 ...
22
... ‌ که‌ درباره زندگانی‌ ابن اجدابی‌ اطلاعات‌ نسبتاً ... آن‌ می‌روند. ... آثار ... ابن اجدابی‌ آثار متعددی‌ دارد، ... ابن ابی اصبع (د ۶۵۴ق‌/ ۱۲۵۶م‌) بوده‌ است‌. ابن ابی اصبع در کتاب‌ خود به‌ البدایع‌ ابن ... . ... فهرست منابع ... (۱) ابن ابی اصبع، تحریر التحبیر، به‌ کوشش ...
23
... به ترصیع نزدیک است. ... ابن ابی اصبع ... ابن ابی اصبع نوعی از ترصیع را ... برده.» ... فهرست منابع ... (1) ابن ابی اصبع، عبدالعظیم، تحریر التحبیر، به ... بغداد، 1375ق/1956م. (3) ابن ‌اثیر، نصرالله، المثل السائر، ... ، 1401ق/1981م. (6) ابن شیث، عبدالرحیم، معالم الکتابة و ...
24
... /1333م) نیز عین الفاظ ابن ابی اصبع را تکرار می‌کند و ... این قتیبه، تهران، 1363ش. (2) ابن ابی اصبع عبدالعظیم بن واحد، بدیع القرآن ... للمطیع و النشر. (3) ابن ابی اصبع عبدالعظیم بن واحد، تحریر التّحبیر ... . (6) ابن عقیل عبدالله، شرح ابن عقیل علی الفیه ابن مالک، به ...
25
... 44). ... بدایع آیه مورد نظر ... "ابن ابى الاصبع" مى گوید: در این آیه ... مقاله ... سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فى علوم القرآن ... ، ص330. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فى علوم القرآن ...
26
... نظم قرآن مطرح می کند. ابن العربی مالکی (م. 543 ق ... نگاشته است. در همان قرن، ابن ابی الاصبع (م. 654 ق.) بدائع القرآن ... قرآن را بازگو می کند. ابن نقیب بلخی (م 698 ق ... از وی در قرن هشتم ابن زبیر غرناطی (م. 708 ق ...
27
... نظر شنونده در آغاز سخن. ابن معصوم- ادیب توانای معروف ... بلاغت رارعایت کرده است.» ابن اثیر نیز در این باره ... می‌کند. درباره «حسن ختام» ابن ابی الاصبع گوید: «لازم است که متکلم ... و ظرافت انجام یافته است. ابن معصوم گوید: «خواتیم السور کفواتحها ...
28
... ‌ اعجاز القرآن‌، از ابنابىاصبع زكى‌الدين‌ عبدالعظيم‌ ... اعجاز القرآن‌ ابنابی‌زید قیروانی‌ ... اعجاز القرآن‌ ابنابی‌زید قیروانی ... اسلام‌». ... فهرست منابع ... (1) ابنابیاصبع، عبدالعظیم‌، بدیع‌ القرآن‌، ... ، 1332ق‌/1914م‌. (3) ابن‌عطیه‌، عبدالحق‌، المحرر الوجیز، ...
29
... نیز «مؤاربه» است. ... در قرآن ... ابن ابی الاصبع کلام فرزند بزرگ حضرت یعقوب ... ‌داند: (ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق)؛ «به سوی ...
30
... » اسامة بن منقذ؛ «بدیع القرآن» ابن ابیالاصبع المصری؛ «بدیعیات الآثاری»؛ «البرهان فی ... الکلام و المنثور» ضیاءالدین ابن اثیر و... . ... گزارش محتوا ... در ...
136 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
جعبه ابزار