136 نتيجه يافت شد  (0.17 ثانیه)
1
... نیز به‌ کار رفته‌ است‌. ابن ابی الاِصْبَع (متوفی 654) بحثی را با ... ابوهلال‌ عسکری (متوفی 395)، ابن‌رَشیق‌ قَیْرَوانی (متوفی 456 ... ابوالحسن‌ شعرانی، تهران‌ 1377. (4) ابنابی الاصبع، بدیع‌القرآن‌، چاپ‌ حفنی محمدشرف ...
2
... شواهد قرآنی بلاغت تدوین کنند. ابن ابی الاصبع مصری (م. 654 ق.) ... کرده‌اند. دو اثر گذشته ابن ابی الاصبع از این قبیل است. ... السلیم الی مزایا القرآن الکریم، ابی السعد؛ اسرار البلاغه؛ اسالیب ... القرآن؛ السیرة النبویه، ابن کثیر؛ السیرة النبویه، ابن هشام؛ صبح الاعشی ...
3
... چاپ رسیده و از منابع ابن ابی الاصبع در تألیف تحریر التحبیر ... است. ... فهرست‌منابع ... (1) ابن ابی الاصبع، تحریر التحبیر فی صناعةالشعر و ... شرف، قاهره 1383. (2) ابن خلّکان، وفیات الاعیان. (3) ... سمعانی، الانساب. (11) عبدالرحمان بن ابی بکر سیوطی، بغیةالوعاة فی طبقات ...
4
... ابن ابی عبدالله البرقی، عن ابیه عن ابن ابی عمیر، عن ابان بن عثمان، عن ابان ابن ... ء بن ابی رباح، عن ابن عباس ... ابن ابی‌الحدید در شرح نهج‌البلاغه ... ابن ابی‌الحدید ... له تلک شقشقة هدرتثم قرت. ... ابن ابی الاصبع مصری ... کقول علی (علیه‌السّلام ...
5
... قدامة بن جعفر از معاصران ابن معتز ، و پس از وی ... علم افزودند تا این که ابن ابی الاصبع مصری در کتاب بدایع القرآن ... به نقل از بدایع القرآن ابن ابی الاصبع، نزدیک به یکصد نوع صنعت ...
6
... الصناعتین‌ ابوهلال ‌ و العمدة ابن رشیق‌ بهره‌ برد. ... کوشش رشید ... که‌ در همین‌ زمان‌ ابن ابی الاصبع (د 654ق‌/1256م‌) در ... ‌، 1966م‌. (4) عبدالله‌ ابن معتز، البدیع‌، به‌ کوشش‌ ... ، مقدمه‌ بر بدیع‌ القرآن‌ ابن ابی اصبع، قاهره‌، دارنهضة مصر للطبع ...
7
... حال پایان گرفتن است. ... کلام ابن ابی الاصبع ... ابن ابی الاصبع گفته است: باید گوینده سخنش ...
8
... «امعان» نیز می‌گویند. ... قول ابن ابی الاصبع ... ابن ابی الاصبع می‌گوید: فواصل قرآن به ...
9
... عمر بن احمد هبة‌اللّه ابی‌جراده (متوفی 691) ... بن ابی‌جراده (د 691 یا 694ق، ظاهراً فرزند ابن عدیم ... ‌توان به تحریر التحبیر از ابن ابیالاصبع اشاره کرد که از نخستین ... introd Conics) vide: Apollonius). (21) ابن شاکر کتبی، فوات الوفیات، چاپ ...
10
... به آن‌ها پرداخته است. ... ابن ابی الاصبع ... ابن ابی الاصبع (متوفی 654) نیز در تحریرالتحبیر ... ) ابن ابی الاصبع، بدیع القرآن، چاپ حفنی محمدشرف، مصر 1377/1957. (4) ابن ابی الاصبع، تحریرالتحبیر ...
136 نتيجه يافت شد  (0.17 ثانیه)
جعبه ابزار