215 نتيجه يافت شد  (0.00 ثانیه)
211
... . (الذی خلق فسوی والذی قدّر فهدی.) آن که بیافرید و بیاراست ... ) ضمن دعایی، دشمنان پیامبر و آل پیامبر را به داشتن مال ... المال والولد) خدایا محمد و آل محمد و دوستان آنان را ... را بهره دشمنان محمد و آل محمد فرما. ... آینده نگری و ...
212
... خاصّه خداوند: * «و وجدک‌ ضالاّ‌ فهدی* و امّا بنعمة ربّک فحدّث ... ، حسد می‌ورزند؟ ما به آل ابراهیم، (که یهود از خاندان ... . وقتی خداوند به اسلاف پیامبر (آل ابراهیم) کتاب و حکمت عطا ... متعال در آیه 159 سوره آل عمران به پیامبر اسلام (صلی ...
213
... خاصّه خداوند: * «و وجدک‌ ضالاّ‌ فهدی* و امّا بنعمة ربّک فحدّث ... ، حسد می‌ورزند؟ ما به آل ابراهیم، (که یهود از خاندان ... . وقتی خداوند به اسلاف پیامبر (آل ابراهیم) کتاب و حکمت عطا ...
214
... بِلالٌ و صُهَیبٌ کنّا ضالّینِ فهدانَا اللهُ تعالی و کنّا مَملوکینِ ... ، مرآه العقول فی شرح اخبار آل الرسول، دارالکتب الاسلامیه، 1363، تهران ...
215
... الوصول الیک، وبک استدل علیک، فاهدنی بنورک الیک؛ خدایا از تو ... ، بخشی از آیه 134 سوره آل عمران را تلاوت کرد و ...
215 نتيجه يافت شد  (0.00 ثانیه)
جعبه ابزار