ده عنوانی که به تازگی ثبت شده اند :

برهان‌الدین صدرجهان صدرالصدور عبدالعزیز بن‌ عمر[ویرایش]

[ادامه]
برهان‌الدین، صدرجهان، صدرالصدور عبدالعزیز بن‌ عمر، فقیه و پیشوای دینی و سیاسی و از شخصیت‌های خاندان آل برهان می‌باشد؛ این خاندان، خاندانی روحانی و سیاسی در ماوراءالنهر و بخارا در سده ۶ و ۷ق/۱۲ و ۱۳م بوده است.

 


برهان‌الدین صدر جهان شمس‌الدین محمد بن‌ عمر[ویرایش]

[ادامه]
برهان‌الدین، صدر جهان، شمس‌الدین محمد بن‌ عمر، از شخصیت‌های خاندان آل برهان می‌باشد؛ این خاندان، خاندانی روحانی و سیاسی در ماوراءالنهر و بخارا در سده ۶ و ۷ق/۱۲ و ۱۳م بوده است.

 


تاج‌الدین والاسلام احمد بن‌ عبدالعزیز[ویرایش]

[ادامه]
تاج‌الدین والاسلام احمد بن‌ عبدالعزیز، از شخصیت‌های خاندان آل برهان می‌باشد؛ این خاندان، خاندانی روحانی و سیاسی در ماوراءالنهر و بخارا در سده ۶ و ۷ق/۱۲ و ۱۳م بوده است.

 


موقعیت فلسفه[ویرایش]

[ادامه]
علم فلسفه از احوال کلی وجود بحث کرده و در زمینه علوم عملی مانند اخلاق و سیاست و مابعدالطبیعه و سایر علوم که مسائل اساسی و مهمی دارند بحث می‌کند.

 


عمر بن عبدالعزیز آل‌برهان[ویرایش]

[ادامه]
عمر بن‌ عبدالعزیز، از عالمان و فقیهان مشهور آل برهان می‌باشد؛ این خاندان، خاندانی روحانی و سیاسی در ماوراءالنهر و بخارا در سده ۶ و ۷ق/۱۲ و ۱۳م بوده است.

 


برهان‌الدین صدرکبیر امام عبدالعزیز بن‌ عمر[ویرایش]

[ادامه]
امام عبدالعزیز بن‌ عمر بن‌ مازه بخاری، نخستین فرد شناخته شده از خاندان آل برهان می‌باشد؛ این خاندان، خاندانی روحانی و سیاسی در ماوراءالنهر و بخارا در سده ۶ و ۷ق/۱۲ و ۱۳م بوده است.

 


محمد بن عبدالله شیبانی (ابهام‌زدایی)[ویرایش]

[ادامه]
محمد بن عبدالله شیبانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالمفضل محمد بن عبدالله شیبانی، محدث شیعی عراق قرن دهم هجری قمری
ابوبکر محمد بن‌ عبداللّه‌ شیبانی‌ جوزقی، محدّث شافعی‌ قرن‌ چهارم‌ هجری قمری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی

 


رهبران منافقان (قرآن)[ویرایش]

[ادامه]
نَفَق، ايجاد سوراخى در زمین است كه راه رهايى داشته باشد -همانند سوراخ موش‌- در این مقاله آیات مرتبط با رهبران منافقان معرفی می‌شوند.

 


منذر بن ‌محمد آل ابی‌الجهم[ویرایش]

[ادامه]
منذر بن ‌محمد، از اصحاب مشهور امام صادق (علیه‌السلام) و از شخصیت‌های آلِ اَبی‌الجَهْم می‌باشد؛ این خاندان از خاندان‌های روایی بزرگ شیعی، ساکن کوفه در سده ۲ق/۸م است.

 


روح منافقان (قرآن)[ویرایش]

[ادامه]
نَفَق، ايجاد سوراخى در زمین است كه راه رهايى داشته باشد -همانند سوراخ موش‌- در این مقاله آیات مرتبط با روح منافقان معرفی می‌شوند.

 


جعبه‌ابزار