ده عنوانی که به تازگی ثبت شده اند :

اسم بسیط[ویرایش]

[ادامه]
اسم بسیط یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق بوده و به معنای لفظ مفرد متشکل از اجزای غیر دال، نه بالذات و نه بالعرض بر معنا است.

 


اسم تام[ویرایش]

[ادامه]
اسم تام یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق بوده و به معنای اسم دارای معنای مستقل و تام است.

 


اسم جامد[ویرایش]

[ادامه]
اسم جامد یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق بوده و به معنای اسم غیرمتصرف و غیر قابل اشتقاق است.

 


اسم محصل[ویرایش]

[ادامه]
اسم محصل یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق بوده و به معنای اسم غیر مرکب از حرف سلب است.

 


اسم مشترک[ویرایش]

[ادامه]
اسم مشترک یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق بوده و به معنای اسم وضع‌ شده برای معانی مختلف به وضع جداگانه است.

 


قلب و روح[ویرایش]

[ادامه]
در قرآن کریم از واژه‌هایی مانند قلب، فواد، صدر و روح استفاده شده است و برای هر یک ویژگی‌هایی بیان شده است. در این نوشته به توضیح این واژه ‌ها خواهیم پرداخت.

 


توزیع عادلانه ثروت[ویرایش]

[ادامه]
توزیع عادلانه ثروت، (بیت‌المال) وظیفه دولت‌مردان اسلامی و هم‌چنین همه اقشار جامعه در حد و اندازه خودشان می‌باشد.

 


بهقباد[ویرایش]

[ادامه]
بِهْقُباد، نام کوره‌ای (استانی) در قلمرو ایرانی بین‌النهرین به روزگار ساسانیان که پس از اسلام به ۳ کوره تقسیم گردید.

 


محورهای خودشناسی[ویرایش]

[ادامه]
محورهای خودشناسی در دین اسلام به راه‌کارهایی که خداوند در قرآن و اهل‌بیت در روایات برای شناخت خود که مقدمه خداشناسی بیان نموده‌اند گفته می‌شود.

 


اسم (ادبیات عرب)[ویرایش]

[ادامه]
اسم یکی‌ از اقسام‌ سه‌گانه کلمه‌ (اسم‌، فعل‌ و حرف‌) بوده و از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق و ادبیات عرب می‌باشد.

 


جعبه‌ابزار