ده عنوانی که به تازگی ثبت شده اند :

حدیث شاهد[ویرایش]

[ادامه]
حدیث شاهد، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به حدیث مفردی که مفهوم آن به سند دیگر نقل شده، اطلاق می شود.

 


سیدابراهیم بن محمد اصفهانی (ابهام‌زدایی)[ویرایش]

[ادامه]
سیدابراهیم بن محمد اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدابراهیم بن محمد شجری بطحایی اصفهانی، از سادات و امام‌زادگان عالی‌قدر اصفهان
سیدابراهیم بن محمد حسینی بیرجندی اصفهانی، از فضلای قرن دوازدهم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی

 


برهان‌الدین ابراهیم کرکی (ابهام‌زدایی)[ویرایش]

[ادامه]
برهان‌الدین ابراهیم کرکی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

برهان‌الدین ابواسحاق ابراهیم بن موسی کرکی، ادیب، نحوی‌، محدّث‌، مورخ، مفسر، فقیه ‌ و قاضی ‌ و از عالمان‌ بنام‌ شافعی
ابوالوفاء برهان‌الدین ابراهیم‌ بن عبدالرحمان‌ کرکی‌، قاضی ‌ و فقیه‌ حنفی‌ و رجل‌ سیاسی‌ مصر


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی

 


ابراهیم کرکی (ابهام‌زدایی)[ویرایش]

[ادامه]
ابراهیم کرکی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابراهیم بن محمد حرفوشی عاملی کرکی اصفهانی، از فقها و محدّثین اصفهان در قرن یازدهم هجری
برهان‌الدین ابواسحاق ابراهیم بن موسی کرکی، ادیب، نحوی‌، محدّث‌، مورخ، مفسر، فقیه ‌ و قاضی ‌ و از عالمان‌ بنام‌ شافعی
ابوالوفاء برهان‌الدین ابراهیم‌ بن عبدالرحمان‌ کرکی‌، قاضی ‌ و فقیه‌ حنفی‌ و رجل‌ سیاسی‌ مصررده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی

 


کرکی (ابهام‌زدایی)[ویرایش]

[ادامه]
کرکی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

علی بن حسین محقق کرکی‌، مشهور به محقق ثانی، محقق کرکی و شیخ علایی از علمای بزرگ شیعه در قرن نهم و دهم هجری قمری
ابراهیم بن محمد حرفوشی عاملی کرکی اصفهانی، از فقها و محدّثین اصفهان در قرن یازدهم هجری
برهان‌الدین ابواسحاق ابراهیم بن موسی کرکی، ادیب، نحوی‌، محدّث‌، مورخ، مفسر، فقیه ‌ و قاضی ‌ و از عالمان‌ بنام‌ شافعی
ابوالوفاء برهان‌الدین ابراهیم‌ بن عبدالرحمان‌ کرکی‌، قاضی ‌ و فقیه‌ حنفی‌ و رجل‌ سیاسی‌ مصر
امین‌الدوله ابوالفرج بن موفق‌الدین یعقوب کرکی‌

 


ابراهیم بن میمون صائغ اصفهانی[ویرایش]

[ادامه]
ابراهیم بن میمون صائغ اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن دوم هجری بوده است.

 


ابواسحاق ابراهیم بن میمون اسدی اصفهانی[ویرایش]

[ادامه]
ابواسحاق ابراهیم بن میمون اسدی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری است.

 


محمدابراهیم بن محمدمهدی مقدس اصفهانی[ویرایش]

[ادامه]
محمدابراهیم بن محمدمهدی مقدس اصفهانی، از علما و عرفای قرن سیزده هجری در اصفهان بوده است.

 


سیدابراهیم بن سیدمرتضی موسوی چهرازی لنجانی[ویرایش]

[ادامه]
سیدابراهیم بن سیدمرتضی موسوی چهرازی لنجانی، از پزشکان اصفهان در قرن سیزده هجری شمسی بوده است.

 


ابوالقاسم ابراهیم بن منصور کرانی اصفهانی[ویرایش]

[ادامه]
ابوالقاسم ابراهیم بن منصور کرانی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن پنچم هجری است.

 


جعبه‌ابزار