ده عنوانی که به تازگی ثبت شده اند :

ابراهیم ابن ابوموسی اشعری[ویرایش]

[ادامه]
ابراهیم بن ابوموسی اشعری، در جنگ مسلمانان با اصفهانیان در حال سجده شهید شد، و در اصفهان مدفون گردید.

 


سیدابراهیم پوده‌ای اصفهانی[ویرایش]

[ادامه]
سیّدابراهیم پوده‌ای، از عرفا و شعرای معاصر اصفهان است.

 


محمدابراهیم بن ابوالحسن زرکش خوراسکانی اصفهانی[ویرایش]

[ادامه]
محمّدابراهیم خوراسکانی، خطّاط و نویسنده قرن سیزدهم هجری در اصفهان بوده است.

 


سیدابراهیم کابلی اصفهانی[ویرایش]

[ادامه]
سیّدابراهیم کابلی، از علمای اصفهان در قرن سیزده هجری و از شاگردان سیدمحمدباقر شفتی است.

 


ابراهیم بن ابی‌بکر اصفهانی[ویرایش]

[ادامه]
ابراهیم بن ابی‌بکر بن علی اصفهانی، از دانشمندان قرن هفتم اصفهان و از خواص شاگردان امام فخر رازی است.

 


ابواسحاق ابراهیم منجانی اصفهانی[ویرایش]

[ادامه]
ابواسحاق ابراهیم منجانی اصفهانی، از محدّثین قرن چهارم هجری اصفهان است.

 


ابراهیم بن آبان مدینی اصفهانی[ویرایش]

[ادامه]
ابراهیم بن آبان مدینی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری است.

 


لقمه حرام[ویرایش]

[ادامه]
نیاز به غذا از جمله امور فطری و غریزی انسان است. آنچه از اهیمت ویژ‌ه‌ای برخوردار است، ‌ این است که این نیاز چگونه و از چه راهی برآورده می‌شود؟ چرا که تاریخ نشان می‌دهد این نیاز و عواملی که رسیدن به آن را میسر می‌سازد، سرنوشت بسیاری از افراد را تغییر داده است. گاه به اصطلاح «خوردن یک لقمه نان» است که افراد را به خضوع در برابر اربابان زر و زور وامی‌دارد، که گاهی تا سرحدّ پرستش در مقابل آنها کرنش می‌کنند. دین مبین اسلام، همانند ادیان گذشته، پیروان خویش را به تاثیرات شگرف غذا در زندگی انسان آگاه ساخته است، مسئله‌ای که امروزه نیز برخی انسان‌ها از آن غفلت

 


ابوالقاسم اصفهانی (ابهام‌زدایی)[ویرایش]

[ادامه]
ابوالقاسم اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالقاسم حسین بن محمد راغب اصفهانی، معروف به راغب اصفهانی (درگذشته ۵۰۲ قمری) لغت‌شناس و از ادیبان و حکیمان اهل اصفهان
ابوالقاسم مسعود بن محمد بن ثابت خجندی اصفهانی، چهارمین فرزند ابوبکر محمد بن ثابت خجندی و از فقیهان شافعی اصفهان و از رؤسای آنان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی

 


نطنزی (ابهام‌زدایی)[ویرایش]

[ادامه]
نطنزی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

محمود بن هدایت‌اللّه افوشته‌ای نطنزی‌، محمود بن هدایت‌الله افوشته‌ای نطنزی، از شعرا و فضلای دوران شاه عباس اول صفوی
آشوبی نطنزی، آشوبی نطنزی، از شعرای قرن دهم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی

 


جعبه‌ابزار