ده عنوانی که به تازگی ثبت شده اند :

تاریخ بنای کعبه (معارف قرآن)[ویرایش]

[ادامه]
برخی آیات قرآن هرکدام به‌گونه‌ای اشاره به تاریخ کعبه دارند. روایات بسیار زیادی نیز سخن از تاریخ بنای کعبه به میان آورده‌اند. برخی از مفسّران با استفاده از این آیات و روایات، حضرت ابراهیم (علیه‌السّلام) را بنیان‌گذار کعبه می‌دانند. اما بسیاری از مفسّران معتقدند که کعبه پیش از حضرت ابراهیم (علیه‌السّلام) نیز وجود داشته است و آیات قرآن کریم اشاره به بازسازی و مرمّت کعبه به دست حضرت ابراهیم (علیه‌السّلام) دارند. این مقاله، به بررسی و داوری میان این دو قول نشسته، و با بررسی آراء مفسّران با محوریت آیات قرآن

 


کمیسیون اصل ۹۰[ویرایش]

[ادامه]
کمیسیون اصل ۹۰ از مباحث حقوق عمومی بوده و برای رسیدگی به شکایات عامه مردم از طرز کار قوای سه‌گانه (قوه مجریه، قوه قضائیه، قوه مقنّنه) تشکیل شده است. هر یک از این قوا به صورت جداگانه به اِعمال قدرت می‌پردازند و این قوا دارای تفکیک نسبی هستند. بر همین اساس برای جلوگیری از استبداد و همچنین تضمین آزادی و امنیت مردم باید توسط یک مقام ناظر بر اعمال این قوا نظارت شود تا هر یک از چهارچوب قانونی خود فراتر نرود. این مقاله به بررسی اصل ۹۰ قانون اساسی، تقسیم قوا، نظارت بر اعمال قوا سه‌گانه، سازمان‌بندی کمیسیون اصل ۹۰، کیفیت اجرای اصل ۹۰ و تصمیمات کمیسیون می‌پردازد.

 


کارگر[ویرایش]

[ادامه]
کارگر از اصطلاحات حقوق عمومی بوده و به معنای کسی است که در برابر کار مزد می‌گیرد و بین او و مزد دهنده رابطه علیت می‌باشد. این مقاله به بررسی تعریف، توضیح ماده ۲ قانون کار و معیار تشخیص کارگر می‌پردازد.

 


کارگاه[ویرایش]

[ادامه]
کارگاه از اصطلاحات حقوق عمومی بوده و به معنای سازمانی است که برابر طرح پیش‌بینی شده به طور دائم مقداری وسایل مادی و انسانی را برای انجام یک فعالیت اقتصادی و به منظور ارضاء حوائج مراجعان خود به کار می‌گیرد. این مقاله به بررسی تعریف، شرایط و امکانات لازم جهت تشکیل کارگاه می‌پردازد.

 


بادیه‌نشینان (قرآن)[ویرایش]

[ادامه]
از عناوین و موضوعات مطرح شده در آیات قرآن، «بادیه‌نشینی» است.

 


آثار بادیه‌نشینی (قرآن)[ویرایش]

[ادامه]
آثار بادیه‌نشینی با توجه به آیات قرآن عبارتند از:

 


رؤیا (قرآن)[ویرایش]

[ادامه]
از عناوین و موضوعات مطرح شده در آیات قرآن، «رؤیا» است.

 


خواب (قرآن)[ویرایش]

[ادامه]
از عناوین و موضوعات مطرح شده در آیات قرآن، «خواب» است.

 


کارفرما[ویرایش]

[ادامه]
کارفرما از اصطلاحات حقوق عمومی بوده و به معنای کسی است که دیگری را اجیر کند تا به دستور وی کاری معین را انجام دهد. این مقاله به بررسی تعریف کارفرما، رابطه کارفرما و مدیر کارگاه و رابطه کارفرما با پیمانکار می‌پردازد.

 


صحابه (قرآن)[ویرایش]

[ادامه]
از افراد و گروه‌هایی که در آیات قرآن به آن‌ها اشاره شده، «صحابه» می‌باشند.

 


جعبه ابزار