ده عنوانی که به تازگی ثبت شده اند :

راهپیمایی مردم در تایید دولت موقت به فرمان امام خمینی[ویرایش]

[ادامه]
راهپیمایی مردم در تایید دولت موقت به فرمان امام خمینی (۱۹ بهمن ۱۳۵۷ ش)، یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی سال ۱۳۵۷ و از مقدمات استقرار نظام جمهوری اسلامی بود که در حمایت از اولین اقدام شورای انقلاب و تشکیل دولت موقت بازرگان، به نشانه اعتراض و مقابله با دولت بختیار صورت گرفت.
به دنبال آغاز به کار دولت موقت، امام خمینی از مردم خواست از طریق تظاهرات آرام، نظر خود را درباره دولت موقت اعلام نمایند. پس از این درخواست، جامعه روحانیت مبارز، مردم را به یک راهپیمایی بزرگ و همگانی در روز ۱۹ بهمن ماه دعوت نمود.

 


جعبه ابزار