ده عنوانی که به تازگی ثبت شده اند :

ابوالحسن خاتون‌آبادی اصفهانی[ویرایش]

[ادامه]
میرزا ابوالحسن خاتون‌آبادی، از علما و فضلای اصفهان در قرن چهارده هجری بوده است.

 


ابوالحسن خواجویی اصفهانی[ویرایش]

[ادامه]
ابوالحسن خواجویی اصفهانی، از دانشمندان علوم قرآنی قرن سیزده هجری در اصفهان بوده است.

 


ابوالحسن زنوزی سمیرمی اصفهانی[ویرایش]

[ادامه]
ابوالحسن زنوزی سمیرمی اصفهانی، از فضلای قرن سیزده هجری در اصفهان بوده است.

 


ابوالحسن سنمار اصفهانی[ویرایش]

[ادامه]
ابوالحسن سنمار اصفهانی، از اساتید معماری اصفهان به شمار می‌رود.

 


سیدابوالحسن بدری اصفهانی[ویرایش]

[ادامه]
سیدابوالحسن بدری اصفهانی، از فضلای معاصر اصفهان می‌باشد.

 


سیدابوالحسن حسینی طبیب اصفهانی[ویرایش]

[ادامه]
سیدابوالحسن حسینی طبیب اصفهانی، از پزشکان معروف اصفهان بوده است.

 


ابوالیقظان ابوالحسن کازرونی اصفهانی[ویرایش]

[ادامه]
ابوالیقظان ابوالحسن کازرونی اصفهانی، از دانشمندان اصفهان است.

 


سیدابوالقاسم جعفر بن حسین موسوی اصفهانی خوانساری[ویرایش]

[ادامه]
سیّدابوالقاسم جعفر معروف به «میر کبیر» ابن سیّدحسین بن سیّدقاسم بن سیّدمحبّ‌اللَّه موسوی اصفهانی خوانساری، عالم فاضل فقیه محقق، زاهد صالح، از علمای عالی‌قدر قرن دوازدهم هجری در اصفهان می‌باشد.

 


محمدجعفر بن محمدحسین الماسی اصفهانی[ویرایش]

[ادامه]
محمّدجعفر بن محمّدحسین بن ابوطالب بن میرزا محمّدتقی الماسی، از فضلاء خاندان مجلسی در قرن سیزدهم هجری می‌باشد.

 


محمدجعفر بن محمدحسن اللهی نجف‌آبادی اصفهانی[ویرایش]

[ادامه]
شیخ محمّدجعفر بن محمّدحسن الهی نجف‌آبادی، عالم فاضل، ادیب شاعر در اصفهان می‌باشد.

 


جعبه‌ابزار