ده عنوانی که به تازگی ثبت شده اند :

ایوب بن موسی قرشی مکتب اصفهانی[ویرایش]

[ادامه]
ایوب بن موسی قرشی مکتب اصفهانی، از محدّثین اصفهان بوده است.

 


ایوب بن معمر اصفهانی[ویرایش]

[ادامه]
ایوب بن معمر اصفهانی، از محدّثین و حفّاظ اصفهان بوده است.

 


ایوب بن عمران اصفهانی[ویرایش]

[ادامه]
ایوب بن عمران اصفهانی، از محدّثان اصفهان بوده است.

 


ایوب اصفهانی (ابهام‌زدایی)[ویرایش]

[ادامه]
ایوب اصفهانی ممکن است اسم برای اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ایوب بن زیاد اصفهانی، عامل اصفهان در عهد ابوجعفر منصور دوانیقی
ایوب بن حماد اصفهانی، از فقهای اصفهان
ایوب بن موسی قرشی مکتب اصفهانی، از محدّثین اصفهان
ایوب بن معمر اصفهانی، از محدّثین و حفّاظ اصفهان
ایوب بن عمران اصفهانی، از محدّثان اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی

 


ایوب بن زیاد اصفهانی[ویرایش]

[ادامه]
ایوب بن زیاد اصفهانی، عامل اصفهان در عهد ابوجعفر منصور دوانیقی بوده است.

 


ایوب بن حماد اصفهانی[ویرایش]

[ادامه]
ایوب بن حماد اصفهانی، از فقهای اصفهان بوده است.

 


ابویونس انیس بن ابی‌یحیی سمعان مدنی اسلمی اصفهانی[ویرایش]

[ادامه]
ابویونس انیس بن ابی‌یحیی سمعان مدنی اسلمی اصفهانی، از محدّثان اصفهان در قرن دوم هجری بوده است.

 


نام‌ها و صفات روز غدیر[ویرایش]

[ادامه]
یکی از شیوه‌های تبلیغاتی مرسوم در اسلام برای القای‌ اندیشه‌های نورانی، استفاده از شیوه نام‌گذاری است که موجب رواج ارزش‌ها و تثبیت آرمان‌های مقدس الهی می‌گردد. یکی از روزهایی که در اسلام برای تعظیم آن، از شیوه نام‌گذاری بهره گرفته شده "روز غدیر" است که اطلاق نام‌های گوناگون برای آن دلیل عظمت این روز را نسبت به روزهای دیگر نشان می‌دهد.

 


ساده‌زیستی پیامبر[ویرایش]

[ادامه]
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نمونه تمام عیار خصلت‌های نیک است؛ از جمله خصلت‌های پسندیده ایشان زهد و بی‌رغبتی به دنیاست و یکی از راه‌های کسب زهد، ساده‌زیستی است.

 


امام حسین در شأن نزول آیات[ویرایش]

[ادامه]
در شان اهل بیت (علیهم‌السّلام) از جمله درباره امام حسین (علیه‌السّلام) آیات فراوان نازل شده است و در این‌باره کتاب‌های مستقلی نیز به رشته تحریر آمده و آیات را جمع آوری کرده است؛ اما در این‌جا با رعایت اختصار به برخی از آیات که با سند صحیح ثابت شده، اشاره می‌کنیم.

 


جعبه‌ابزار